Menu

CDA-er Smits: meer initiatief voor duurzaam bouwen

Ambitie

Ries Smits: 'Het college akkoord is een voortzetting van goed bestaand beleid, maar toont zelf niet de ambitie om duurzaam bouwen naar een hoger niveau te tillen.' Zo is het CDA als enige voorstander van het toetsen van renovatie- en bouwaanvragen op de toepassing van duurzame materialen en de gevolgen voor het milieu.

Paard achter de wagen

Smits vindt dit niet meer dan logisch en roept het college op zich meer te richten op de verdere ontwikkeling van een integrale aanpak van bouwprojecten. 'Het paard wordt nu nog te vaak achter de wagen gespannen, waardoor bijvoorbeeld energie- of waterbesparende technieken pas in een laat stadium van de bouw aan de orde komen,'aldus Smits.

Binden van mensen

Tevens benadrukt Smits dat duurzaam bouwen ook een belangrijke rol speelt in het behouden en binden van mensen aan de stad. 'Mensen moeten de mogelijkheid hebben om in de buurt waar ze opgegroeid zijn ook oud te worden', aldus Smits die bijvoorbeeld pleit voor flexibele woningen die aangepast kunnen worden naar gelang de behoefte van de bewoners.

Ook zorg op maat en een passend winkelaanbod behoren hiertoe.

Smits: 'Duurzaam bouwen is meer dan rekening houden met het milieu, het vereist ook een ambitieuze visie over de toekomst van de stad'


bron=CDA Den Haag
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn