Menu

‘Word aanvoerder in de strijd tegen armoede’

Sport in ontwikkelingslanden
Sport draagt op vele manieren bij aan ontwikkelingssamenwerking. Het is een middel om het leven van mensen in arme landen te verbeteren. Het is goed voor de gezondheid, brengt vreugde en ontspanning en kan zelfs helpen vrede te brengen. Ook geeft sport afleiding bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen of sloppenwijken en het kan getraumatiseerde kinderen helpen hun gevoelens te uiten. Het kan ook een manier zijn om mensen bij elkaar te krijgen. Hierdoor zijn ze makkelijker bereikbaar voor voorlichting, bijvoorbeeld over hiv/aids.

Ontwerp je sportschoen
Om de campagne onder de aandacht te brengen, is er onder andere een filmpje gemaakt dat via e-mail verstuurd kan worden. Dit filmpje verwijst naar een website waarop de spelregels voor de ontwerpwedstrijd staan. De ingezonden ontwerpen zijn op de site te zien. De jury kiest oktober 2006 het winnende ontwerp. De winnaar gaat samen met de ambassadeur op reis naar een ontwikkelingsland in Afrika en kan daar met eigen ogen zien hoe sport het leven van de mensen aangenamer maakt. De beste ontwerpen zullen te zien zijn op een tentoonstelling en het winnende ontwerp wordt in productie gebracht. Meer informatie: www.ontwerpjesportschoen.nl

Achtergrond
De campagne is een initiatief van NCDO. NCDO wil met de campagne meer bekendheid geven aan de millenniumdoelen. Dit zijn afspraken die in 2000 zijn gemaakt door 189 landen. Zij kwamen overeen dat voor 2015 een aantal grote problemen in de wereld, waaronder armoede en dodelijke ziektes, moeten zijn aangepakt. Op zich is dit niet nieuw. Bijzonder is wel dat aan de doelstellingen concrete, meetbare en tijdgebonden afspraken zijn gekoppeld. Belangrijk is ook dat de landen erkennen dat het bij armoedebestrijding niet alleen gaat om het geven van geld, maar dat daarvoor ook bewustwording van de westerse bevolking en politiek nodig is. De doelstellingen worden gedragen door onder andere de Verenigde Naties, Novib, Unicef en bekende popsterren als Bono en Bob Geldof. 

NCDO staat voor: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Kijk voor meer informatie zoals welke projecten de NCDO uitvoert op: www.ncdo.nl


bron=persbericht NCDO
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn