Menu

Tramlijn 19 krijgt géén halte bij De Reef

Dit is natuurlijk een gemiste kans. Voor wie gebruik maakt van een rollator of ziek is, is lopen vanaf halte Gruttosingel of halte Station Ypenburg natuurlijk geen optie. Ook zullen de leerlingen van de nieuwe school (Montaigne Lyceum) naast De Reef zich nu niet gestimuleerd voelen om met het openbaar vervoer naar school te gaan. Zij moeten namelijk komende van halte Gruttosingel in Morgenweide straks een drukke weg gaan oversteken.

In haar brochure over tramlijn 19 en op haar website heeft Stadsgewest Haaglanden foutieve informatie staan. Daar staat immers dat er een halte komt met de naam: Laan van Nootdorp. In praktijk blijkt dit echter de halte Gruttosingel te zijn. De buurtvereniging werd hierdoor al die tijd op het verkeerde been gezet en wordt nu plots geconfronteerd met een nieuw feit!

De projectleiders waren helder. De keuzes over welke haltes er komen, op welke locaties en hoe ze eruit gaan zien zijn al lang geleden genomen. Zij hebben hierin geen zeggenschap (meer). Wel zullen zij doorgeven dat de buurt toch graag daar een halte ziet komen.

In het overleg werd ook uitvoerig stil gestaan bij de veiligheid rondom de rails. En bij de overwegingen die zijn gemaakt om het tracée zo aan te leggen. Uiteraard werd ook aangegeven door de bewonersorganisaties dat De Bras behoefte heeft aan een betere ontsluiting van de buurt. Er moet daar ook snel openbaar vervoer worden gerealiseerd!

De planning is dat tramlijn 19 eind 2007 gaat rijden. De tramlijn wordt helaas niet gefaseerd in gebruik genomen. Tot die tijd is een ieder aangewezen op de bus of alternatief vervoer.

Voor meer informatie over de aanleg van tramlijn 19 kunt u contact opnemen met het bureau Communicatie van het Stadsgewest Haaglanden, telefoon 070 7501 526 of kijk op http://www.haaglanden.nl


bron=Bewonersplatform Ypenburg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn