Menu

In gesprek met de wethouder van Emancipatie

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart j.l. heeft Importante in samenwerking met een twintigtal vrouwenorganisaties in Den Haag het Alternatieve Haagse Vrouwen Verkiezingsprogramma ontwikkeld, waarin verwoord staat wat de wensen van Haagse vrouwen zijn over het emancipatiebeleid van de gemeente voor de komende vier jaar.

Importante heeft dit alternatieve verkiezingsprogramma persoonlijk aangeboden aan alle politieke partijen en aandacht gevraagd voor de actiepunten die erin genoemd staan.

Tevens werd het Vrouwenparlement in het leven geroepen. Hierin hebben vrouwen zitting genomen die vanwege hun betrokkenheid bij de stad en/of hun affiniteit met vrouwenemancipatie de aangewezen personen zijn om met de politiek in discussie te gaan.

 

Woensdag 20 september zal het Vrouwenparlement aan de nieuwe wethouder van Emancipatie vragen op welke wijze de wensen en verlangens uit het Alternatieve Verkiezingsprogramma in het nieuwe emancipatiebeleid worden uitgewerkt.

 

Het programma van de avond is als volgt:

19.00 - 19.15u              inloop in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

19.15 - 19.30u              opening door Charlie Ortega, directeur van Importante

19.30 - 20.30u              gesprek met wethouder Van Alphen

20.30 - 21.15u              mogelijkheid voor vragen uit publiek aan wethouder

21.15                           netwerkborrel

 

De organisatie is in handen van Importante. Dit stedelijk kenniscentrum op het gebied van emancipatie en integratie van vrouwen in Den Haag, zet zich in voor een gelijkwaardige participatie van vrouwen en meisjes in de samenleving. Naast het opzetten en doen uitvoeren van projecten behoort beleidsbeïnvloeding en het onderhouden van netwerkcontacten tot de taak van Importante.

 

Importante heeft een signalerende en adviserende rol naar de Gemeente Den Haag op het gebied van emancipatie.


bron=Persbericht Importante
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn