Menu

Bestuur kiest nieuwe voorzitter

Paul Turion is door het bestuur aangewezen als de nieuwe voorzitter. Cynthia Dumas is de nieuwe secretaris. Deze taak neemt zij over van Joop Ter Beek die om persoonlijke redenen ontslag heeft genomen als bestuurslid. Dick Muijs wordt binnen het bestuur belast met de PR en ledenwerving. Ook gaat hij zich bezighouden met het thema Veiligheid in de buurt. Marian Kamerbeek blijft coördinator van de activiteiten.

In het bestuur ontbreekt nog een penningmeester. Het bestuur gaat dan ook op zoek naar een geschikte kandidaat. Het bestuur wil uiterlijk 27 februari 2007 een nieuwe penningmeester benoemen. Op die datum vindt de algemene ledenvergadering plaats. Tot die tijd heeft het bestuur haar oud-penningmeester Marie-Louise Borsje gemachtigd om alle taken uit te voeren die horen bij het penningmeesterschap.

Voor het komende jaar heeft het bestuur besloten om elke tweede woensdag in de maand haar bestuursvergadering te houden in de Blauwe Zaal van het Piet Vink Centrum. De eerstvolgende bestuursvergadering is dus gepland op 10 januari 2007.

Om leden te werven en meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de vereniging heeft het bestuur besloten tot deelname aan de centrale wijkkrant. Verder is het bestuur bezig met het maken van een speciale flyer over de buurtvereniging. Daarnaast heeft de buurtvereniging nog een paar extra acties in voorbereiding op het vlak van PR en ledenwerving. Via de website kunnen leden zich aanmelden als lid en als vrijwilliger. In het jaarplan voor 2007 is ook geld gereserveerd voor het vernieuwen en verbeteren van de website van de buurtvereniging.

Heeft u vragen of wilt u uw belangstelling kenbaar maken? Stuur een bericht aan het bestuur: mailto:


bron=Notulen bestuursvergadering d.d. 4 december'06
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn