Menu

Morgenweide een veilige buurt?

Voor velen is dit natuurlijk een heikel onderwerp. In de media lees je toch regelmatig berichten dat er meer agressie is op straat en er geen respect meer is voor elkaar. Aan de andere kant staan natuurlijk alleen de negatieve verhalen in de krant. En is een situatie vaak wel zo 'onveilig' als je denkt? En kun je door je eigen gedrag invloed uitoefenen op dat gevoel van onveiligheid?

Het bestuur van buurtverening Morgenweide vond het onderwerp zo interessant dat zij de wijkagent heeft gevraagd aanwezig te zijn op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Deze vergadering staat voorlopig gepland op 28 februari. Op deze vergadering hoopt het bestuur ook een nieuwe penningmeester te kunnen benoemen. Naar een goede kandidaat zijn zij nog op zoek. Heeft u belangstelling of wilt u juist eerst meer vrijblijvend informatie hebben over deze vacante bestuursfunctie? Neem dan contact op met het bestuur: mailto:.

Op de bestuursvergadering is daarnaast gesproken over hoe zichtbaarder te worden voor de leden en bewoners uit de buurt. Deelname aan Wijkkrant Ypenburg is daar een eerste stap in. Maar ook wordt er gedacht aan een verbetering van de website zodat deze meer net als het Ypenburg Wijkportaal herkenbaarder is en meer interactie oproept.  De kaartclub van Morgenweide (zie foto) heeft al aangegeven dat zij graag een apart plekje willen op de site om hun uitslagen en dergelijke bij te houden. Misschien heeft u interesse en ook de kennis in huis om hieraan op vrijwillige basis uw steentje aan bij te dragen? In dat geval weet u het bestuur vast wel te vinden...

In de bestuursvergadering werd tot slot - naast vele andere onderwerpen die werden besproken -  met lof gesproken over de nieuwe vormgeving van het Ypenburg Wijkportaal. Ypenburg wordt nu echt op de kaart gezet en de plattegrond, die mede door steun van de buurtvereniging Morgenweide tot stand is gekomen, biedt vele mogelijkheden. Morgenweide is vooral ook te spreken over de pagina "Organisaties". Op het kaartje is nu voor iedereen duidelijk welk deel van Ypenburg onder Morgenweide valt. Dus als u twijfelt welke buurtvereniging voor uw belang opkomt, kijk dan op deze pagina! Misschien komt u wel tot uw verrassing achter dat u ook in Morgenweide woont!

Komt u dan ook naar de algemene ledenvergadering eind februari?

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn