Menu

Veiligheid winkelcentrum

Buurtvereniging Morgenweide heeft aan de Gemeente Den Haag enige voorstellen gedaan om de bezoekers van winkelcentrum Ypenburg meer veiligheid te garanderen. Er is onder meer het verzoek gedaan om pollers (wegzinkbare palen) te plaatsen. Er heeft hierover een stedelijk verkeersoverleg plaatsgevonden, waarbij men heeft ingestemd met een pollersysteem en bijbehorende palen. Het streven is om medio April deze pollers te plaatsen en operationeel te hebben.
Tevens wordt er momenteel gekeken naar het toegangsbeleid winkelcentrum en de tijden waarbinnen laden en lossen wordt toegestaan. Wij houden u op de hoogte !!
thema.JPG
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn