Menu

BUURTVERENIGING MORGENWEIDE DENKT EN DEED MEE VOOR EEN NIEUW STADSDEELPLAN.

Aan de orde kwamen de onderwerpen: Zorg, Welzijn,Leefbaarheid en Veiligheid. Deze onderwerpen waren in een eerdere vergadering al aan de orde geweest, en nu kregen de professionals, met Sander Dekker voorop, de gelegenheid om te reageren en vragen te beantwoorden van de aanwezigen.

Hoofdzaak was en blijft het probleem jongerenoverlast. Er zijn te weinig mogelijkheden voor opvang/activiteiten.  Door de aanwezigen werden diverse suggesties aangedragen voor een oplossing. Er komt binnenkort een skatebaan  bij de Bieremalaan. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om een plek te creëren buiten het centrum.

Buurtvereniging Morgenweide steunt die initiatieven. Ook de suggestie om een thema-avond te organiseren met de jongeren heeft onze steun.

Over het onderwerp Welzijn werd opgemerkt dat er in de buurt meer onderling contact moet komen tussen de bewoners, en meer uitwisseling van informatie. Buurtvereniging Morgenweide deed de suggestie om te komen tot het oprichten van een puur op de eigen wijk gerichte wijkkrant, welke een centrale rol hierbij zou kunnen vervullen.

Het onderwerp veiligheid bracht buurtvereniging Morgenweide ertoe te vragen wanneer nu de “pollers “ in werking treden in het winkelcentrum.  Daar zijn nog wat technische problemen mee, maar er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk te klaren.

Uiteraard heeft buurtvereniging Morgenweide gesproken over het strandje bij de Blauwe Loper wat helaas moet gaan verdwijnen, en nogmaals gepleit voor het behoud daarvan.  Wellicht in de toekomst zijn er nieuwe plannen waar dat wel mogelijk is.

Gezien de parkeerproblemen bij het winkelcentrum werd het onderwerp  aanbrengen blauwe zone bij genoemd centrum door buurtvereniging Morgenweide nogmaals aangekaart.  Er wordt mede op ons aandringen opnieuw  bekeken wat mogelijk is.

Er komt een verslag van deze bijeenkomst,  belangstellenden kunnen dat t.z.t. ter inzage krijgen.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn