Menu

Open brief aan de wehouder van verkeer

Daarnaast zijn er de nodige klachten op het gebied van alternatieve fietspaden. Dit in combinatie met de overzichtelijkheid rond het parkeren bij de school de paradijsvogel en de rijsnelheden ter plaatse. Zeker in de periode van halen en brengen van kinderen blijft dit een zaak waarbij de nodige risico’s ontstaan. Nu dienen fietsers zich ook in deze drukte te begeven.

Concreet wil de buurtvereniging de volgende vragen stellen:

- Kan de wethouder aangeven op basis waarvan (welke wet) het toegestaan is een openbaar fietspad te verwijderen zonder vergunning?
- Wat is de Wethouder van plan te doen aan de nu ontstane situatie?
- Wat is de Wethouder van plan te doen aan de gemelde gevaren voor de fietsers rond het halen en brengen van schoolgaande kinderen?

Mocht blijken dat het fietspad illegaal is verwijdert dan wil de buurtvereniging de wethouder verzoeken zo snel mogelijk de werkzaamheden stil te leggen en het fietspad te herstellen. Schadegevallen als gevolg van het ontbreken van het fietspad zullen door ons verwezen worden naar de gemeente Den Haag als aan te spreken partij.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Drs. ing. P. Turion
Voorzitter Buurtvereniging Morgenweide

Correspondentieadres: BV Morgenweide, p/a Knobbelzwaansingel 31, 2496LN Den Haag

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn