Menu

Werkzaamheden Morgenweide

Waar wordt gewerkt?
De werkzaamheden aan de drainage en aanverwante werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden. Onvoorziene zaken zoals extreme weersomstandigheden daargelaten. De werkzaamheden worden per straat uitgevoerd. Minimaal 3 dagen voor werkzaamheden in uw straat, wordt u geïnformeerd middels een brief van de aannemer, de firma Meeuwisse Nederland B.V. betreffende de uiteindelijk start- en einddatum.

De werkzaamheden:
Het werk is in te delen in:
Het opbreken van de bestrating uit de rijweg;
Het repareren c.q. vervangen van de drainage voor dit gedeelte;
Het terugbrengen van de bestrating.

Voor bovengenoemde werkzaamheden worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen:
De genoemde straat zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor doorgaand rijverkeer worden afgesloten. Daar waar éénrichtingsverkeer geldt, zal gedurende de werkzaamheden tijdelijk het éénrichtingverkeer worden opgeheven;
Voetgangers kunnen zonder grote problemen woningen bereiken. Waar nodig worden loopschotten toegepast.

Overlast
De gemeente Den Haag doet tijdens de werkzaamheden al het mogelijke om overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor in het bijzonder spelende kinderen. Het is daarom verstandig kinderen hierop te wijzen. De aannemer zal preventief het werkterrein afsluiten.


bron=Gemeente Den Haag
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn