Menu

In gesprek met,.. het activiteitenteam van buurtvereniging Morgenweide

Hoe ervaren de dames zelf het begeleiden?  Tijdens het gesprek komt overduidelijk naar voren dat daarbij veel meer komt kijken dan alleen maar het begeleiden.  Men heeft de ervaring dat deelnemers het meedoen aan het activiteitenprogramma niet alleen gebruiken om gezellig met elkaar bezig te zijn en contacten te leggen, maar ook om andere zaken te bespreken.

Gedurende de weken dat men samen bezig is ontstaat er een onderlinge band, en dat geeft sommige deelnemers de gelegenheid om  te praten over ingrijpende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in hun leven, en de behoefte gevoelen  om daar met anderen over te praten. Een luisterend oor en meeleven  kan vaak voor een persoon erg belangrijk en zinvol zijn. Kortom, het deelnemen aan een activiteitenprogramma heeft ook een sociaal karakter en houdt daarom veel meer in  dan men denkt.

Gezellig samen bezig zijn staat echter hoog in het vaandel !  Er wordt onderling veel gelachen, de sfeer is uitstekend en daar waar nodig helpt men elkaar, en dat alles onder het genot van een drankje.

Unaniem is men het erover eens dat veel deelnemers uitkijken naar de wekelijkse activiteiten, en staan te popelen om weer te beginnen aan een nieuw seizoen. Blij  is men ook met het feit dat deelnemers andere wijkbewoners attent maken op de activiteiten, en die vervolgens worden uitgenodigd om eens te komen kijken.  Vaak is het dan zo dat men gelijk  “verkocht” is en direct mee wil doen!

Het activiteitenteam, onder de bezielende leiding van Marian Kamerbeek, zit echter niet stil. Er staan nog tal van andere activiteiten op het programma, waaronder het populaire BINGO.  Dat gaat van start ultimo september, onder leiding van een nieuw teamlid:  Lia Gaiser, die wij bij deze van harte welkom heten en veel succes wensen. Helaas moeten we afscheid nemen van crea- begeleidster Denver de Vries. Wij bedanken haar voor de medewerking, en hopen dat we een waardige vervangster kunnen vinden.  Zie daarvoor de oproep op deze pagina.

Naast de reeds bestaande en zeer populaire activiteiten staan nog op het programmalijstje:  Activiteiten voor kinderen, een dartsprogramma, organiseren van sjoelmiddagen, fietstochten, busreisjes, schaken , het opstarten van een  ouderensoos, etc etc.

Plannen genoeg, maar om dat allemaal te kunnen realiseren zijn er nog  meer begeleiders en vrijwilligers nodig ! Heeft u interesse, of wilt u meer informatie,  kom dan eens vrijblijvend langs in ons activiteitencentrum Eksterhof 2, te bereiken met tramlijn 15, halte Gruttosingel. Of bekijk het programma voor het komende jaar. U vindt daar beslist iets bij wat voor u interessant is !
HET ACTIVITEITENTEAM VAN BUURTVERENIGING MORGENWEIDE HEET U VAN HARTE WELKOM !!


bron=Buurtvereniging Morgenweide - Door Dick Muijs
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn