Menu

Ypenburg wordt steeds veiliger


1schoolzoneEen rondje door de wijk levert de volgende verbeteringen op:  Op de Weidevogellaan is, in navolging van andere gebieden,  ter  hoogte van de school aangeven met duidelijke letters op straat dat men een schoolzone nadert, ook zijn er borden geplaatst met dezelfde tekst.


1InvalideparkeerplaatsenBij de Steentijdsingel zijn de invalidenparkeerplaatsen extra geaccentueerd  middels een wit kruis op de straat. En nu maar hopen dat bezoekers aan het winkelcentrum nu wel in de gaten hebben dat je daar je auto niet mag parkeren.


1HekkenTrambaanLangs de trambaan bij de Vuursteen is aan beide kanten een hek geplaatst ter beveiliging. 
Vermeldenswaard is nog dat er vorige week een 2e gesprek heeft plaatsgevonden in het kader van het Open-Planproces winkelcentrum Ypenburg. 

 

Ondergetekende maakt deel uit van die gespreksgroep. De bedoeling is het winkelcentrum in zijn geheel gezelliger te maken. Daartoe zijn enkele voorstellen gedaan die nu worden uitgewerkt. Het Noordplein (bij de snackbar) is het eerst aan de beurt. Ook zal er aandacht worden besteed aan de aankleding van de winkelstraat zelf en de zijwegen ( de Hoven).

 

1HemaverhuizingIn ieder geval wordt de HEMA  binnenkort verplaatst naar het middengedeelte ( Kling)  In diverse leegstaande panden in het winkelcentrum is men nu bezig met werkzaamheden. Het streven is  dat binnenkort in alle panden weer bedrijven gevestigd zullen zijn.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn