Menu

Wijkschouw winkelcentrum erg nuttig

Na een welkomstwoord van Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers en een ieder was voorzien van koffie of thee, was het woord aan de bewoners om verbeterpunten aan te geven.


Een bewoonster  van de Plesmanlaan had een klacht over het feit dat wanneer zij uit haar auto (die op een eigen invalidenparkeerplaats staat) vervolgens niet met haar scootmobiel de huisdeur nkan bereiken omdat er een lantaarnpaal in de weg staat. Ook zijn voor rolstoelgebruikers  de stoepen aan de Plesmanlaan te hoog. De rolstoel kan daardoor kiepen.

 

Verder was men van mening dat met name de invalidenparkeerplaatsen bij het winkelcentrum te smal zijn.
Er werd  melding gemaakt van het feit dat sommige zebrapaden niet goed aansluiten, en dat de ingangen bij het Piet Vink centrum regelmatig gebruikt worden als urinoir.


Het pollerbeleid is onvoldoende bekend; niet elke winkelier heeft een vergunning, maar winkeliers zonder vergunning kunnen ook het centrum inrijden. Onbekend is ook dat bewoners die gaan verhuizen op de dag van de verhuizing een vergunning kunnen halen om de pollers te laten zakken.  Er is sprake van enige overlast van hangjongeren in het winkelcentrum en vernielingen in  parkeergarages. De Politie en wil graag dat de bewoners meer meldingen doen van dit soort zaken. De Politie is bereid hier veel aandacht aan te schenken om vervolgens ook adequaat actie te kunnen ondernemen. Maar alles  hangt af van de meldingen !  0900-8844 is het nummer.


Een algemene klacht is dat automobilisten te hard rijden  bij de scholen. Op de vraag of het betaald parkeren omhoog gaat, daar is op dit moment nog  niets over bekend. Rolstoelgebruikers  komende vanaf de brug Weidevogellaan richting winkelcentrum moeten gebruik maken van de openbare weg; de oprit naar het centrum ligt volkomen verkeerd. Dat geldt overigens ook voor schoolklassen die vanaf de brug de bibliotheek bezoeken. Er zou een rechtstreekse doorgang moeten komen vanaf de brug richting winkelcentrum. De huidige situatie is gevaarlijk !


Binnen afzienbare tijd wordt de HEMA verplaatst naar het centrum van de winkelstraat. Dat zal de aanloop en daardoor de omzet wellicht ten goede komen.  Ook wordt het winkelcentrum verbeterd  door plaatsing van nieuwe bomen.  In het horeca- gedeelte is men bezig met het opzetten van een familierestaurant.


Alle vragen zijn genoteerd door de aanwezige deskundigen van de gemeente, en waar nodig direct van commentaar voorzien. Binnen een aantal weken krijgen de bezoekers een lijst toegezonden met de aangekaarte verbeterpunten.  Ook een opgave wanneer e.e.a. zal worden geregeld.


Na dit inspraakuurtje gingen de deelnemers naar buiten om de verbeterpunten met eigen ogen te aanschouwen.  Na een compleet rondje te hebben gemaakt was men rond  21.00 uur weer terug bij het Piet Vink centrum en was deze wijkschouw ten einde, met dank aan de bewoners en winkeliers voor hun bijdrage. In ons fotoalbum het fotoverslag.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn