Menu

Samenspraakbijeenkomst stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg goed bezocht

De avond werd ingeleid door Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers die benadrukte hoe belangrijk deze ontmoetingen zijn voor bewoners en gemeente. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en gezamenlijk trachten verbeteringen aan te brengen om veilig en leefbaar te kunnen en willen wonen. Zij gaf vervolgens een toelichting op het activiteitenprogramma. 

 

Wethouder Sander Dekker was aanwezig vanwege het feit dat hij de wijken Leidschenveen-Ypenburg in zijn portefeuille heeft en om vragen te beantwoorden. Hij  gaf een toelichting op het Stadsdeelplan 2008-2011. De wethouder memoreerde aan het feit dat hij veel heeft opgestoken van de 6 wijkschouwen die dit jaar gehouden zijn en waar hij aan deelgenomen heeft.  Op een vraag van Hanneke Schippers over het nut van buurtinterventie en preventieteams antwoordde hij dat hij deze ontwikkeling bijzonder toejuicht en mede kan bijdragen tot een binding en veiligheid in de wijk.

 

Ook waren er diverse deskundigen van het stadsdeelkantoor aanwezig om aan de hand  van 4 thema’s VEILIGHEID  (Joost Meppelink) LEEFBAARHEID (Roland Vermeulen)  WELZIJN en ZORG, BURGERSCHAP (Wendy Veen) ieder op zijn of haar eigen terrein een diapresentatie te verzorgen. Allereerst werd ingegaan op de speerpunten 2009, wat is er gerealiseerd en nog zal worden gerealiseerd. 

 

Vervolgens werd besproken de plannen en speerpunten voor 2010.  Enkele voorbeelden zijn: betere communicatie en informatievoorziening, aanpak overlast jongeren, aanpak zwerfvuil, verbetering winkelcentrum Ypenburg, veiligheid in en om de scholen, extra speeltoestellen, extra onkruidronde etc. etc.  Ook het organiseren van nog meer straatfeesten in de wijken wil men gaan stimuleren, al moet het initiatief hiertoe wel uitgaan van de bewoners zelf . De zeer aandachtige toehoorders werden in de gelegenheid gesteld (soms kritische) vragen te stellen  en de voor deze gelegenheid aangestelde “microfoniste” Hanneke Schippers rende van voor naar achteren om de vragenstellers te woord te staan. Met name over de parkeerperikelen in de wijken, jongerenoverlast  en de veiligheid op diverse plekken ontstond een  levendige discussie tussen bewoners en gemeentefunctionarissen. 

 

Door de bewoners werden ook suggesties en ideeën naar voren gebracht zoals een onderzoek naar de zwemmogelijkheid in de Blauwe Loper, en de mogelijkheid om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren door de basisscholen daarbij te betrekken middels het  organiseren van koffieochtenden in de school. 

 

De deelnemers aan deze ontmoeting die hun e-mail adres op hadden gegeven krijgen een verslag van deze avond toegezonden. Aan het einde van deze interessante bijeenkomst dankte Wethouder Sander Dekker namens de gemeente de aanwezigen voor hun komst en de bijdrage aan de discussie. Hij stelde voor om volgend jaar weer bij elkaar te komen en kijken wat we dan gezamenlijk hebben gerealiseerd.  De avond werd besloten met een genoeglijk samenzijn waar men onder het genot van een drankje gezellig nog wat kon napraten.
Foto’s van deze bijeenkomst zijn te zien op http://morgenweide.ypenburg.nu

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn