Menu

Extra subsidie voor dak- en vloerisolatie


De subsidie is erg in trek: tot nu toe is er voor totaal 88.800 vierkante meter isolatie subsidie aangevraagd voor 1330 woningen. Dit staat gelijk aan ongeveer 13 voetbalvelden. Met dit extra bedrag wordt het mogelijk om nog eens 600 dak- en vloersubsidies te verstrekken.

Wethouder Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid) is blij dat er zoveel animo voor de subsidie is: "De subsidieregeling dak- en vloerisolatie is een prachtige regeling. Het is een typisch voorbeeld van een subsidie waarmee we Hagenaars in staat kunnen stellen bij te dragen aan de verduurzaming van de stad. Alleen samen met bewoners en ondernemers kunnen we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen halen."

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn voor 1985. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren of particuliere verhuurders kunnen de subsidie aanvragen zolang er voldoende budget is. In 2013 is dat 600.000 euro en in 2014 komt er 400.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden en aanvragen
Voor de aanleg van dak- en vloerisolatie kan een bewoner 20 euro per vierkante meter subsidie krijgen, met een maximum van 70 procent van de daadwerkelijke kosten. Aanvraagformulieren voor de subsidie zijn te downloaden op www.denhaag.nl. Hier staat ook beschreven hoe de isolatie uitgevoerd moet worden. De subsidie wordt na het voltooien van de werkzaamheden verstrekt.

Duurzaam Den Haag
Den Haag wil een duurzame stad zijn. Dat is een stad die bestand is tegen klimaatverandering en die opwarming van de aarde tegenhoudt. Een groene stad met gezonde lucht, duurzame woningen, verantwoord ondernemen en een bloeiende economie. Bewoners, bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Meer informatie: www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn