Menu

Hechtere samenwerking bewonersvereniging Biesland en biologische boer Jan Duindam


Ook al is Jan de “achterbuurman” van Biesland. Tijdens zijn presentatie werd snel duidelijk dat hij veel meer doet dan menig aanwezige dacht. Jan is oprichter en actief in het project “stadsboeren”, gastheer van de Bieslandse dagen en wil bewoners de mogelijkheid bieden om te komen kennismaken met zijn boerenbedrijf. Bedrijfsfilosofie is om “alles” te doen binnen een gesloten kringloop waarbij afval weer wordt hergebruikt als grondstof en zorg te dragen voor een duurzame ecologische balans in het Bieslandse groengebied. Momenteel zijn er ook twee maatschappelijke projecten om mensen via “werken op de boerderij” weer een plek in de maatschappij te bieden. Ook biologische producten kunt u bij Hoeve Biesland kopen.

Kortom: Hoeve Biesland heeft zijn deuren geopend voor iedereen en Jan staat ervoor open om samenwerkingsvoorstellen vanuit bewoners gezamenlijk op te pakken.

Na de presentatie van Jan kwamen onderwerpen aan bod als verkeersveiligheid, energiebesparing & duurzaamheid en saamhorigheidsactiviteiten en de wijze waarop activiteiten op projectbasis kunnen worden georganiseerd.

Ardo de Graaf nam na jarenlange bestuursactiviteiten afscheid en het voorstel tot zijn erelidmaatschap werd onder luid applaus aangenomen. Wilco Vendrig is toegetreden tot het bestuur. Het voltallige bestuur bestaat nu uit: Walter van Krieken (voorzitter), Inge Oevering (secretaris), Martijn Tigchelaar (penningmeester), Stefan Morssink en Wilco Vendrig.

Paul van der Knaap en Pim Lunter hebben afscheid genomen van de activiteitencommissie. De activiteitencommissie bestaat nu uit Saskia Vijverberg en Riet de Haan. Net als in 2012 wordt er in 2013 bij activiteiten in Biesland/De Bras nauw samengewerkt met andere vrijwilligers in De Bras en buurtcentrum De Yp.

Tijdens de afsluitende borrel werd er door de aanwezigen nog gezellig nagepraat over al wat hen bezighoudt.

Voor meer informatie: Hoeve Biesland: www.hoevebiesland.nl / Bewonersvereniging Biesland: www.bwvbiesland.nl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn