Menu

Rode stadsdeelbus bezocht De Bras


Daarnaast was er ook de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Stadsdeeldirecteur, medewerkers van het stadsdeelkantoor, het handhavingsteam en de wijkagent waren aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan. Vanuit de bewonersorganisaties De Bras/Biesland waren bestuurs- en activiteitenleden aanwezig om te vernemen op welke zaken de belangenbehartiging en activiteiten in de wijk zich kunnen richten. Onderwerpen zoals burenoverlast, hondenpoep, verkeersveiligheid in de wijk en bij de scholen, zwerfvuil en overlast bij speeltuinen, kwamen ter sprake.

Daar waar mogelijk werden voor sommige zaken door de medewerkers van het stadsdeelkantoor direct met bewoners afspraken tot actie gemaakt. Leden van bewonersvereniging Biesland hebben de mogelijkheid om tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 26 maart dieper in te gaan op de onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Onderwerpen kunnen worden gemaild naar

De heerlijke warme dranken van Kaldi mobiel droegen bij aan de open sfeer waarbinnen met elkaar werd gesproken. Hopelijk stopt de “rode bus” nog vaak in de Bras.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn