Menu

Bouwrijp maken kavel Gele Lis
 

  • kabels en leidingen, riolering
  • verharding
  • groenvoorzieningen
  • beschoeiing van de oevers,
  • het verplaatsen van de stuw en
  • het gelijkmaken (egaliseren) van het terrein.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt de gemeente gebruik van de tijdelijke bouwweg. Het bouwverkeer hoeft daardoor niet door de wijk te rijden. Het bouwverkeer moet zich houden aan de veiligheidsvoorschriften voor de bouw en bouwverkeer.

Bouwhekken
Voor de veiligheid wordt de kavel tijdens de werkzaamheden door bouwhekken afgeschermd. De werkzaamheden moeten vóór 1 april 2013 klaar zijn. Daarna kunnen de grondeigenaren beginnen met het bouwen van hun huis.

Aansluiting riolering
Bewoners ontvangen nog bericht van de gemeente wanneer de nieuwe riolering wordt aangesloten op het bestaande riool. Hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig die voor enige overlast kunnen zorgen.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.
Bewonersbrief werkzaamheden kavel Gele Lis (PDF, 29 kB)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op 14070.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn