Menu

“Veilig Uit, Veilig Thuis” – Uitnodiging vervolg verkeersveiligheid in De Bras


Oplossingsgerichte actie en afstemming
Om slagvaardig op te treden is het essentieel dat de werkgroepen gezamenlijk bepalen via welke werkstructuur ze willen samenwerken. Een aantal mensen heeft al actie ondernomen richting school en gemeente. Door nu acties te bundelen en gezamenlijk in te zetten, ontstaat er nog meer slagkracht en dat is wat nodig is om concrete resultaten te realiseren.

Eventueel samenvoegen van thema-werkgroepen behoort tot de mogelijkheden, maar vooral het onderling afstemmen van wie doet wat en wanneer zonder dat het extra tijd kost, is belangrijk om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken.

Informatie en communicatie
Van groot belang is dat de werkgroepen gezamenlijk bepalen op welke wijze de informatie en communicatie gaat verlopen richting elkaar, de medebewoners en de overige belanghebbend partijen zoals scholen, kinderopvang, gemeente en politie.  Zo blijft iedereen aangesloten en weet iedereen de op tijd de juiste informatie te vinden. De webredacties van www.ypenburg.nu en www.bwvBiesland.nl hebben al hun medewerking toegezegd en daarnaast liggen er nog mogelijkheden via diverse “social media”.

Elke stem telt!
Ook indien u niet heeft kunnen komen op de eerste bijeenkomst van 25 mei, bent u van harte welkom om donderdagavond uw bijdrage te leveren.
Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u mailen naar

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn