Menu

“Veilig Uit, Veilig Thuis” – Geslaagde verkeersveiligheidsbijeenkomst in De Bras


Alles erop gericht om op een nieuwe manier samen te werken met gemeente, politie, scholen, bedrijfsleven en mede-bewoners zodat er structurele verbeteringen komen op het gebied van verkeersveiligheid.


Aanpak

Er was bewust gekozen voor een kringdialoog-concept om interactie tussen alle deelnemers tot stand te brengen en tevens voldoende ruimte te creëren om gevoelens van negatieve en positieve ervaringen over samenwerking met gemeente, politie en mede-bewoners te verwoorden. Alle verschillende belanghebbenden; gemeente Den Haag/Pijnacker-Nootdorp, politie, koeriersdienst, hockeyclub, kinderopvang en bewoners, deden hun eigen verhaal, voelden zich gehoord en kregen positieve energie om constructief bij te dragen en eigen verantwoordelijkheid nemen vanuit eigen wensen. Dit alles kon men kwijt in de rondetafel workshops. Na een gezamenlijk gedeelte in één grote cirkel ging men onder begeleiding van een facilitator in kleine groepjes uiteen om te komen tot inventarisatie knelpunten, oplossingsrichtingen en acties. Aan het einde volgde per werkgroep een presentatie met flip-over en de gezamenlijke conclusies en acties.


2011_mei_verkeersveiligheid_inspraak_024Uitkomsten
Er zijn drie werkgroepen ontstaan rondom verkeersveiligheid; bij de scholen/kinderopvang, in de vier buurtdelen en rondom de ontsluitingswegen. Deze werkgroepen zullen de komende tijd de verzamelde knelpunten, oplossingsrichtingen en acties verder uitwerken. Tevens maken zij een basis concept voor de organisatiestructuur en de wijze van informatie/communicatie naar alle partijen.

Vervolg
Natuurlijk hangt het echte succes af van een structureel vervolg op deze inspraakbijeenkomst; de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de werkgroepen en de wijze waarop alle betrokkenen op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen. De bewonersverenigingen BO De Bras en Biesland zullen dit alles waar mogelijk faciliteren en via hun contacten met, gemeente, politie en bedrijfsleven concreet ondersteunen. Walter van Krieken heeft van de directeur van stichting VoorWelzijn al de toezegging dat de werkgroepen vergaderruimte ter beschikking hebben in buurtcentrum De Bras.

2011_mei_verkeersveiligheid_inspraak_031Nieuwe participerende samenwerkingsvorm
Alle deelnemers hebben via het dialoog-concept kunnen ervaren dat er ook een andere manier van samenwerken met elkaar mogelijk is. Niet zo maar impulsief praten, boos zijn, schelden en wijzen, maar constructief op zoek gaan naar oplossingen en mogelijkheden; met bewoners onderling en met “stakeholders” als gemeente en politie.

Organisator Walter van Krieken van bewonersorganisatie De Bras en bewonersvereniging Biesland kan tevreden terugkijken op een enerverende avond die mede te danken was aan de inzet van vrijwilligers uit De Bras en medewerkers van stichting VoorWelzijn. De coördinatie en begeleiding van de kringdialoog waren in handen van Karin Lindeman & Bernard Holtrop en procesbegeleiders van World Dialogue Foundation en bewoners die zich als procesbegeleider hadden aangemeld.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn