Menu

Herstel bruggen en onderhoud voetpaden


Bereikbaarheid
Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer over de Brassershoutweg ter hoogte van de bruggen gedurende 5 weken beurtelings over 1 rijbaan geleid. Het verkeer van en naar de Elzenbroeklaan kan over een versmalde rijbaan langs de werkzaamheden aan de brug rijden. Alle verkeersmaatregelen worden met borden en verkeerslichten aangegeven.


Aanbrengen slijtlaag op voetpaden Biesland

Volgens planning zullen op 20 mei bij droog weer alle geasfalteerde voetpaden binnen Biesland voorzien worden van een vaste laag fijngrind. Hiermee wordt het eindbeeld van rustieke voetpaden bereikt, zoals in het inrichtingsplan stond. Dit is het laatste afrondende werk dat namens de projectontwikkelaar wordt uitgevoerd. Bij nat weer zal het werk op een van de volgende droge dagen worden uitgevoerd.

Door de aannemer wordt eerst een kleeflaag aangebracht en vervolgens zo snel als mogelijk het laagje grind. Gedurende deze werkzaamheden is het niet mogelijk om over de kleeflaag te lopen. Voetgangers wordt gevraagd te wachten tot het fijngrind is aangebracht.

Bewonersbrief  (PDF, 8 kB)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op 14 070.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn