Menu

“Veilig uit, veilig thuis” : bijeenkomst over verkeersveiligheid De Bras

Bewoners van de Bras, gemeente Den Haag, organisaties als de Hockeyclub Ypenburg en de Balletschool, basisscholen De Bras en de Zonnestraal, ouders, kinderopvangorganisaties Humanitas, Triodus, Hakuna Matata,  de politie; zij zijn allen uitgenodigd om met elkaar de verkeerssituatie te bespreken en, waar nodig, te komen tot oplossingen voor bestaande knelpunten.


De verkeerveiligheid verdient aandacht bij de basisscholen, maar ook in de woonwijken en op de (toekomstige) ontsluitingswegen, zoals de Brasserhoutweg. Of het nu gaat om te hard rijden, files tijdens de spits, verkeerde richting, fout parkeren of om op de stoep fietsen.


Heelhuids thuis
We willen allemaal snel door het verkeer heen en letten daardoor (on)bewust minder op onze medeweggebruikers; van automobilisten, fietsers tot waveboarders en voetgangers. En toch willen we allemaal hetzelfde: de deur uit en weer heelhuids thuis komen. Deze bijeenkomst is daarom voor Iedereen die aan het verkeer deelneemt in De Bras en voor betrokken partijen die invloed hebben op de verkeerveiligheid, van gemeente tot toeleveranciers.


Aanmelden
Het volledige programma is hieronder te vinden in de flyer. U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst via


 “Veilig uit, veilig thuis” is een concept in het kader van burgerparticipatie en wordt ondersteund door Bewonersorganisatie De Bras en Bewonersvereniging Biesland.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn