Menu

Aanleg Braslaan en watergang laatste schakel rondweg Ypenburg

 

Het zand van de voorbelasting op het wegtracé is inmiddels weggereden. Binnenkort start de aannemer met de aanleg van de weg zelf en de duiker over de watergang halverwege de Braslaan. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van het wegvak tussen de Dwarskade en de Brasserhoutweg in de gemeente Den Haag. De gemeente Pijnacker-Nootdorp voert die werkzaamheden in overleg met de gemeente Den Haag uit.

Openstelling
Naar verwachting kan de Braslaan direct na de zomer van dit jaar opengesteld worden voor verkeer.

De Braslaan is alleen bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. (Brom)fietsers en voetgangers moeten gebruik blijven maken van de Dwarskade en de fietspaden naar en in het naastgelegen Dobbeplasgebied.

Het verkeer op de Dwarskade kan de Braslaan wel oversteken, maar mag niet links of rechts afslaan naar deze weg, dit om een goede doorstroming op de rondweg te bevorderen.

 

Verbreden watergang Braslaan
Parallel aan de nieuw aan te leggen Braslaan verbreedt het Hoogheemraadschap van Delfland de watergang Braslaan tussen de Dwarskade en de Oudeweg. Het doel van deze verbreding is het verbeteren van de waterhuishouding van de polder van Nootdorp. Delfland heeft hier al diverse maatregelen getroffen voor een betere doorstroming van het water in het gebied. Zo is er vorig jaar een duiker (verbindingsbuis) onder de Dwarskade aangelegd en is de duiker in de watergang onder de Oudeweg vervangen. Hierdoor kan er 5 keer zo veel water afgevoerd worden. Deze maatregelen zijn nodig om de kans op wateroverlast door hevige regenval te verkleinen.

Rond de zomer van 2011 is meer duidelijk over de oplevering van het project.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn