Menu

Voortgang werkzaamheden Delfland in polder van Nootdorp

Vertraging
Er is bij de uitvoering vertraging opgetreden vanwege verschil van mening tussen Delfland en de aannemer over de uitvoering van de werkzaamheden. Dit is nu opgelost zodat de werkzaamheden weer kunnen worden hervat.
Werkzaamheden en gevolgen

In september is de duiker geplaatst in de watergang langs de Oudeweg. Deze duiker is geplaatst om de nieuwe rondweg 'de Braslaan' te laten aansluiten op de Oudeweg. Het onderheien van de fundering onder deze duiker is al uitgevoerd. De bedoeling was dat in dezelfde periode de duiker onder de Oudeweg kon worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden worden nu in de komende weken uitgevoerd. De wegafsluiting van de Oudeweg blijft tot half december 2009 noodzakelijk. De eerste week van november wordt de Oudeweg gedurende een paar dagen voor verkeer opengesteld in verband met asfalteringswerkzaamheden aan de Molenaar Blonkweg en de Hofweg. Voor het omleiden van het water in de hoofdwatergang wordt een pompvoorziening ingericht. Deze pomp kan geluidsoverlast geven in de nabije omgeving.


Vervolg
Aansluitend aan de werkzaamheden aan de Oudeweg wordt in december 2009 gestart met het vervangen van de duiker onder de Dwarskade. Ook wordt de fundering voor een nieuwe brug in de Dwarswetering, de watergang langs de Dwarskade, gebouwd zodat de Braslaan hierover kan worden aangelegd. De verbreding van de watergang langs de nieuwe Braslaan en de aanleg van de weg zelf staan in 2010 gepland.
ABCDelfland

De werkzaamheden worden gerealiseerd in het kader van het programma ABCDelfland (Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland). Onder die noemer treft Delfland maatregelen die noodzakelijk zijn om de waterhuishouding in het beheersgebied te verbeteren zodat het uiterlijk in 2015 voldoet aan de landelijke norm 'Waterbeheer 21ste eeuw' en de kans op wateroverlast door hevige regenval wordt verkleind.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn