Menu

Laatste fase Biesland in Ypenburg officieel van start

Biesland is ontwikkeld door Kanters Projektontwikkeling en vormgegeven door een vijftal architectenbureaus, te weten Faro Architecten, Heren5 Architecten, AA Architecten, Dill en Bonazzi Architecten en Box Architecten. De bureaus Faro en Heren5 fungeren bovendien als stedenbouwkundig ontwerper en supervisor. Van de 490 woningen neemt de Samenwerkende Woningcorporaties Ypenburg 180 woningen af voor de verhuur (Vestia) of verkoop. De huurwoningen komen her en der in het plan voor.

Biesland ligt op het mooiste plekje van Ypenburg, direct naast de recreatiegebieden Bieslandse Bos en Delftse Hout. De opzet van Biesland zelf wordt gekenmerkt door smalle laantjes, veel water en groen, grote variatie in bebouwing en een vrij open en vriendelijke verkaveling. Omdat al deze dorpse kenmerken in het plan voorkomen, wordt van 'een dorp op zich' gesproken.

Kwaliteitskenmerken als natuur en recreatie vragen om een passende bouwkundige uitwerking. In de woningontwerpen van Biesland zijn dan ook tal van landelijke details terug te vinden uit boerderijen, statige woningen, grote schuren en geknikte kappen. Zo is iedere woning, hoe verschillend ook van vorm, voorzien van een kap van 53 graden. Deze dakhelling is afgeleid van vroegere, landelijke bouwvormen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn