Menu

Gelooft u het nog?

kerkopypenburg.jpgDeze week verscheen weer het vijfjarige religieonderzoek van het CBS met cijfers over het aantal mensen dat lid is van een religieuze groepering. Volgens de kop in een krant over dit onderzoek is voor het eerst dit aantal gedaald tot minder dan de helft. Op de publicatie van het CBS van dit rapport met als kop daarboven ‘Meer dan de helft Nederlanders niet religieus’ kwam onmiddellijk commentaar.

Het is waar dat het aantal leden van de kerken en ook het kerkbezoek al een aantal jaren daalt. Steeds minder mensen zijn lid van een kerk en/of gaan naar de kerk, iets wat bijvoorbeeld blijkt uit het aantal kerkgebouwen dat jaarlijks gesloten wordt. Maar is daarmee ook het aantal gelovigen gedaald? Is dat aantal net zoveel gedaald als het aantal kerkleden en kerkgangers?

Als het gaat over de kerk hebben we vaak nog steeds het beeld van de kerk van de jaren vijftig voor ogen: ‘toen zaten de kerken nog vol’. Of men toen ook meer en massaler gelovig was? Dat kun je je afvragen. Veel mensen die in die tijd jonger waren spreken van de gewoonte en ook sociale druk om naar de kerk te gaan. Dat is nu in het grootste deel van kerkelijk Nederland niet meer of veel minder aan de orde.
Er gaan minder mensen naar de kerk maar voor die kleinere groep kerkgangers is de geloofsbeleving meer verdiept. Religie en geloofsbeleving is de afgelopen tientallen jaren veel persoonlijker geworden. Men kiest daarbij een eigen invulling van geloven en kerkelijke verbondenheid. Als ik kijk naar onze protestantse wijkgemeente in Ypenburg dan zie ik veel verschillende manieren en vormen van betrokkenheid bij kerk en geloof. Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die heel regelmatig, wekelijks, naar de kerk gaan. Anderen gaan minder regelmatig of af en toe, maar doen wel mee aan gespreksgroepen of zingen in de cantorij. Tegelijk is niet iedereen die regelmatig de kerkdienst bezoekt lid van de kerkelijke gemeente.

Ook als het gaat over de inhoud van geloven en geloofsbeleving is er veel veranderd. Niet alleen zijn er verschillen tussen moderne en meer behoudende geloofsopvattingen. Onderzoeken laten zien dat veel mensen in hun religieuze beleving elementen uit verschillende religies combineren. Men noemt zich christelijk maar voelt zich bijvoorbeeld ook aangesproken door meditatie, heeft een Boeddhabeeld in huis of leest boeken van schrijvers uit een andere religieuze traditie. Dat kan ook gelden voor mensen die niet zijn aangesloten bij een bepaalde kerk of godsdienst. Ook dan kan iemand religieus of spiritueel zijn en geïnspireerd worden door religieuze ideeën of praktijken.

Hoe fijn het ook is om in een volle kerk te zitten en je verbonden te voelen met medegelovigen, uiteindelijk gaat het niet om cijfers van kerklidmaatschap en kerkgang. Als kerk moeten we ons niet laten leiden en bepalen door cijfers en statistieken. Maar door de goede boodschap van de liefde van God, daaruit te leven met inzet voor een wereld van vrede en gerechtigheid en met elkaar om te gaan in naastenliefde en barmhartigheid. Wie dat wil en probeert te doen die hoort erbij. Die is wat mij betreft geloofwaardig.

www.kerkopypenburg.nl 
Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn