Menu

Vertrouwen

kerkopypenburg.jpgHet is alweer een hele poos geleden dat ik een column hebt geschreven ‘uit de kerk op Ypenburg’. Een aantal jaren geleden ben ik deze column begonnen met o.a. als doel om het beeld van de kerk ‘naar buiten’ bij te kleuren. Regelmatig blijkt dat mensen die al jaren niet meer in de kerk zijn geweest nog steeds het beeld van de kerk hebben van 30, 40 of nog meer jaren geleden

Ook cabaretiers lukt het nog steeds om met dat beeld van de kerk gemakkelijk te scoren met hun grappen.
Dat vertekende beeld van een kerk waarin van alles ‘moet’ en veel ‘niet mag’ is volgens mij allang achterhaald, zeker als ik kijk naar de sfeer en inhoud van onze wijkgemeente hier in Ypenburg en, ben ik van overtuigd, van veel kerken in Nederland.

De uitdaging van de column die ik regelmatig heb geschreven was voor mij om de kerk te laten zien als een plek waar het goed is om te zijn, waar je jezelf mag zijn zoals je bent, en om samen met anderen tot rust te komen, om tot jezelf, tot elkaar en wie weet tot God te komen, en je samen met andere te laten inspireren en te bezinnen op geloof- en levensvragen.

Helaas is deze week weer uit een onderzoek van het CBS gebleken dat het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de kerk laag is. De kerk staat zelfs onderaan in de rangschikking. Er zijn regionaal verschillen te zien in de cijfers. Vooral in de zuidelijke provincies scoort de kerk laag (20 procent) wat betreft vertrouwen en in het oosten, Veluwe en Overijssel, ligt het cijfer hoger (50 procent). Dat heeft waarschijnlijk te maken met de misbruikschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl in het oosten van ons land de orthodox-christelijke (zwaardere) kerken nog volop aanwezig zijn.

Er is voor ons als kerkmensen dus nog volop werk aan de winkel om het vertrouwen in de kerk te doen groeien. Daarbij past het ons om allereerst toe te geven dat er in de kerk dingen mis gaan. De kerk is (ook) mensenwerk en daarin worden fouten gemaakt en mensen beschadigd en gekwetst. Hoe goed we dat ook proberen te voorkomen. Tegelijk gaan er ook een heleboel dingen goed in de kerk. De plaatselijke kerk is voor veel mensen een goede en belangrijke plek om een sociaal netwerk op te bouwen, waarin veel gemeenschap, steun, meeleven en gezelligheid wordt gevonden. Vandaaruit en in een goede sfeer hopen we als kerk een plek te zijn waarin iedereen zich welkom voelt om bezig te zijn met (het zoeken naar) geloof en geloven, vragen en soms ook twijfels te delen en te bespreken, en samen te zingen, te bidden of een poos stil te zijn. Dat is hoe wij kerk willen en proberen te zijn.

Gelukkig liet hetzelfde onderzoek van het CBS zien dat het vertrouwen in medemensen gegroeid is. Die medemensen zijn ook te vinden in de kerk. Dus dat moet toch vertrouwen geven !

Website wijkgemeente: www.kerkopypenburg.nl  
E-mail:   
Facebook Wijkgemeente De Toevlucht
Twitter: ds_De_Toevlucht
www.kerkomroep.nl Protestantse gemeente Ypenburg
Kerkdiensten, 10.00 uur in De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140
Zondag 3 juni ds. Gert van Herk uit Nootdorp
Zondag 10 juni ds. Attie Minnema, m.m.v. de cantorij

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn