Menu

Levensadem

kerk-ypenburg.jpgKomende zondag is het Pinksteren. Dit is voor de christelijke kerk het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Na zijn opstanding uit de dood belooft Jezus dat na zijn Hemelvaart de Heilige Geest zal komen.

De leerlingen van Jezus blijven niet alleen achter, ze ontvangen de kracht van Jezus, van God in de kracht van de Heilige Geest. Pinksteren is in de kerk het laatste feest in de reeks van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En het is eerlijk om te zeggen dat het niet het meest aansprekende kerkelijk feest is. Ook in de kerk is dit geen dag waarop de kerk volstroomt met gelovigen.

Dat komt misschien ook omdat het nog niet zo gemakkelijk is om uit te leggen wat Pinksteren is en wat de komst van de Heilige Geest betekent. Daarom probeer je als dominee in de Pinksterviering met beelden aan de kinderen (en de volwassenen) uit te leggen wat ‘Heilige Geest’ is. In de Griekse taal van het nieuwe testament is het Griekse woord voor geest ‘spiritus’, datgene wat ons inblaast en inspireert voor ons leven. De Geest zou je kunnen vergelijken met de wind of met bijvoorbeeld elektriciteit: je ziet het niet maar het heeft wel kracht, zet wel iets in beweging.

In het Bijbelse hebreeuws van het Oude Testament wordt hetzelfde woord gebruikt voor geest, wind en (levens)adem. Van daaruit zou je ‘Heilige Geest’ kunnen uitleggen als de adem of de kracht die ons in beweging zet als mensen, die ons kracht geeft om ons leven te leven.

Een op zich mooi symbool daarbij is een ballon: eerst leeg en slap, maar als je hem opblaast, er adem in blaast, zwelt de ballon op door de kracht van de adem en wordt werkelijk een ‘echte’ ballon zoals deze bedoeld is. Zo doet de Heilige Geest een mens groeien tot mens zoals we bedoeld zijn en worden we in beweging gezet. Een mooi beeld maar toch laten we maar liever geen ballonnen meer op met Pinksteren. Omdat ballonnen erg gevaarlijk zijn voor allerlei dieren doordat het als afval heel lang in het milieu blijft en in zee terecht komt en daar door allerlei dieren wordt opgegeten of de dieren raken in de ballonnen of de linten eraan verstrikt en kunnen daardoor stikken.

En hoe mooi als symbool ook voor de levensadem die God ons wil geven, we kunnen daarvoor geen voorwerpen gebruiken die andere schepselen de levensadem benemen. Veel beter en aansprekender is het om als gelovigen vanuit Pinksteren zelf in onze daden de levensadem en inspiratie die God ons schenkt zichtbaar te maken. Dat is pas ‘geestig’.

Website wijkgemeente: www.kerkopypenburg.nl

E-mail: Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Twitter: ds_De_Toevlucht

www.kerkomroep.nl Protestantse gemeente Ypenburg

Kerkdiensten, 10.00 uur in De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140

Zondag  4 juni ds. Attie Minnema, Pinksteren

Zondag  11 juni ds. Attie Minnema, Dienst rond het lied

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn