Menu

knellende parkeersituatie bij Station Ypenburg

BRIEF

Aan college van B&W
Cc griffie gemeenteraad
Cc stadsdeelkantoor : schippers, mooibroek


                                                                                  Den Haag, ... maart 2009

 

Betreft : knellende parkeersituatie bij Station Ypenburg : NOODKREET!!!


Geachte College,

Tijdens de onlangs gehouden informatieavond over deelplannen rond het Station Ypenburg is nadrukkelijk en opnieuw de onhoudbare parkeersituatie bij station Ypenburg aan de orde geweest.

Zoals u bekend zal zijn is de parkeerfaciliteit bij het station voor zowel autos als fietsen al geruime tijd ver onder de maat. Er is volstrekt onvoldoende ruimte! Een impressie:
- autos staan tot bijna op de grote weg bumper aan bumper langs de aanrijdroute geparkeerd, autos  wegzakkend in de modder, op het parkeerplaatsje en daarbuiten zodanig geparkeerd dat anderen er niet uit kunnen., etc etc
- rond 8.00 uur zijn reeds alle fietsbeugels bezet. Fiestsers die later komen plaatsen deze fietsen onder het station en op plaatsen die hinderlijk zijn voor voetgangers. Dit terwijl enige tijd geleden de gemeente alle fietsen die niet dagelijks werden gebruikt zijn weggehaald. Deze "opruiming" heeft maar zeer kort effect gehad op de beschikbare fietsbeugels. Om alle fietsen te kunnen herbergen is een verdubbeling van het aantal fietsbeugels noodzakelijk.

Wil men het openbaar vervoer met de trein bevorderen, dan moet voldoende parkeergelegenheid zijn die veilig en goed toegankelijk is. Kortom: de situatie rondom het station is zeer verkeersonveilig, hinderlijk, frustrerend en niet overzichtelijk. Ook voor fietsers laat de ruimte en inrichting zeer te wensen over.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat terwijl toch alom gepredikt wordt dat het openbaar vervoer moet worden bevorderd, een zo publieksonvriendelijke situatie die zorgt voor de aansluiting op het openbaar vervoer niet spoedig wordt verbeterd, maar blijft voortbestaan!!

Daarom dringen wij er namens de bewonersorganisaties bij u op aan om ten spoedigste een aantal noodmaatregelen te nemen waardoor het aantal parkeerplaatsen substantieel wordt vergroot en ook de fietsers uit Ypenburg hun fiets weer optimaal kwijt kunnen . Gelet op de verwachting dat het nog enige jaren gaat duren voordat het stationsgebied zijn definitieve vorm krijgt verzoeken wij u  hierbij met klem om op korte termijn maatrgelen te treffen.
Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij nog jaren moeten  wachten !!

Tenslotte vragen  wij ook uw bijzondere aandacht voor  het belang van een goede parkeervoorziening in de lange termijnontwikkelingsplannen  rond de stationsz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn