Menu

Parkeersituatie station Ypenburg

In reactie op uw brief van 5 maart 2009 over de knellende parkeersituatie en het tekort aan fietsbeugels bij station Ypenburg en het tekort aan fietsbeugels kunnen wij u het volgende meedelen.

Parkeren stationslocatie
De ligging van station Ypenburg binnen de stad en ten opzichte van de A12 is voor de gemeente Den Haag aanleiding geweest om in de plannen voor de stationslocatie een Park & Ride-voorziening (P&R) op te nemen. De locatie ligt gunstig ten opzichte van de A12 en is ook per openbaar vervoer goed bereikbaar, zeker wanneer volgens de huidige planning eind 2009 tramlijn 19 gaat rijden.

In of onder de kantoren worden volgens de huidige plannen 180 parkeerplaatsen gerealiseerd voor P&R.

Wij kunnen u helaas nog niet melden binnen welke termijn deze parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn. Dit is afhankelijk van de bouwplanning van de ontwikkelaar van de kantoren. Naast de ontwikkeling van kantoren wordt ook het voorplein bij het station opnieuw ingericht. De huidige parkeerplaatsen bij station Ypenburg zijn van tijdelijke aard. Deze tijdelijke parkeerplaatsen worden verwijderd als de kantoren zijn gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van de kantoren komen deze extra parkeerplaatsen in of onder de nieuwbouw.

Het parkeerterrein bij het station met 13 parkeerplaatsen is onvoldoende gebleken. Als noodoplossing is het parkeerverbod in de zomer 2006 opgeheven op de toegangsweg tot het parkeerterrein en op de toegangsweg van het stadsdeelkantoor aan de zijde van de hoofdrijbaan. Dit heeft wel een versmalling van de beide wegen tot gevolg. Eveneens ontbreekt een voetpad, waardoor de voetgangersveiligheid niet is gegarandeerd.
Het blijft overigens verboden om te hinderlijk of gevaarlijk te parkeren of binnen vijf meter van een kruispunt te parkeren. In juni 2008 zijn stopverboden ingesteld langs de westkant van de toegangsweg naar het stadsdeelkantoor en langs de oostkant van deze toegangsweg in de bocht.

Nog steeds blijkt er onvoldoende parkeerruimte. Daarom wordt nagedacht over een tijdelijk P&R-terrein met 180 parkeerplaatsen in het stationsgebied, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van kantoren.

Fietsbeugels
De gemeente is op de hoogte van het tekort aan stallingsmogelijkheden op station Ypenburg. Daarom wordt nog voor de zomer de stallingscapaciteit uitgebreid met ruimte voor minimaal 130 fietsen. De plannen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt. De gemeente is ook in overleg met de NS over het plaatsen van fietskluizen die kunnen worden gehuurd door fietsers. In een fietskluis kan een fiets droog worden gestald met een betere bescherming tegen diefstal.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn