Menu

Beknopt verslag van de Bewonersplatform vergadering

Verslag van de vergadering d.d. 27 mei  2009

 

Aanvang              : 19.30 uur

Locatie                 : Piet Vink Centrum, Gele zaal

 

1.       Ingekomen / uitgaande stukken

-  Op 4 juni horen we hoe de Aktie Den Haag Schoon aangepakt gaat worden en of dit in het         reguliere budget opgenomen kan worden.

                                Overzicht van graffitiplekken in de wijk kunnen worden gemaild naar bovengenoemd mail

                                   adres.  

-  De bewonersorganisaties zijn bezorgd over het bekeuringbeleid en over het aantal

                                   parkeerplekken bij Station Ypenburg. Er wordt  een vervolg brief geschreven naar B&W.

            Tijdens de bijeenkomst m.b.t. ruimtelijke ontwikkeling Ypenburg op donderdag 2 juli zal   

            hier ook over gesproken worden met een Projectmedewerker van de Gemeente Den 

            Haag.

 

2.       Mededelingen

-   Rijdende Theebus

De rijdende Theebus is een bus met een snel op te zetten terras. Het Theebusteam komt in straten en voert gesprekken met de bewoners. Met de inzet van de rijdende Theebus worden er twee doelen nagestreefd: Het in kaart brengen van de wijk en de inventarisatie van de wensen van de bewoners die ons niet weten te bereiken. Het schema van de rijdende Theebus vind je op www.ypenburgnet.nl/rijdendetheebus.

-  Stadsverwarming, A4 geluidsoverlast; Norder TNO

Stadsverwarming wordt uitnodiging landelijke werkgroep afgewacht; A4 geluidsoverlast­ge­sprekken geweest met gemeente en deskundige : weinig resultaat; overlast blijkt  binnen de normen; geluidswal effect zou niet negatief kunnen zijn; TNO sprak af met Norder na half jaar proberen tot afspraak te komen is gemaakte afspraak tweemaal afgezegd door Norder - andere prioriteiten : wordt vervolgd.

                           

3.         Activiteitenplan

Van 13 tot en met  20 juni vindt het Festival Ypenburg plaats

                                      Zaterdag 20 juni van 9.30  - 18.00 uur vindt het slotfeestplaats op het manifestatie terrein in Waterwijk langs het B

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn