Menu

Gezocht, kandidaten voor de Piet Vink-prijs 2013


Deze projecten en/of initiatieven moeten voldoen aan de volgende eigenschappen:

• Ze moeten in het groot of in het klein de verschillen en de afstanden in de samenleving overbruggen en de saamhorigheid vergroten en
• Zichtbaar moet zijn dat het project of initiatief successen heeft behaald of waarom het in de directe toekomst succes zou kunnen behalen.
• Het project moet nauwelijks subsidie ontvangen en grotendeels door vrijwilligers worden gerund.


Projecten en initiatieven voor deze Piet Vink-prijs 2013  kunnen middels een omschrijving van maximaal
één A-4-tje tot 1 september 2013 worden ingezonden aan de Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. T.a.v. mw. J. van der Salm


Aan de winnaar(s) van de Piet Vink-prijs 2013  wordt een wisselbeker, een oorkonde en een cheque uitgereikt.
Het totale prijzengeld bedraagt € 4.500,- en moet het project ten goede komen. Er kunnen meerdere projecten in aanmerking komen zodat deze geldprijs zal worden verdeeld.


Meer informatie over deze prijs is te verkrijgen bij de juryleden:
            Jaap Huurman, tel. 0624240111 of
            Corrie Hoekstra, tel. 070-3258192


Toelichting

Als gemeenteraadslid en wethouder heeft Piet Vink zich gedurende vele jaren op zeer bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Hij was altijd en overal  bezig om de saamhorigheid in de Haagse samenleving te vergroten. Karakteristieke eigenschappen van Piet Vink waren dat hij vele Hagenaars kende en vooral op het gebied van sport en burgerschap in Den Haag zijn sporen heeft verdiend.

De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden(VOG) heeft in 2004, met steun van het Gemeentebestuur van Den Haag, het initiatief ontplooid om, in nauw overleg met mw. Zwaantje Vink, de Piet Vink-prijs in te stellen.
Gedurende 10 jaar kan deze prijs worden uitgereikt.

Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in oktober 2012 werd de prijs uitgereikt aan twee projecten. Project1:’Jong kookt voor oud’. Na schooltijd is er een groepje jongeren die in buurthuis de Geest in Nieuw-Waldeck, wekelijks kookt voor ouderen uit de wijk.
Project 2: Buurthuis ‘De Landen’ in Mariahoeve. Hier wordt door vele vrijwilligers, dagbesteding en gezelligheid aangeboden aan ouderen maar vooral ook aan mensen die vereenzamen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn