Menu

Ingezonden bericht met betrekking tot de geknapte stadsverwarmingbuis


Nu het probleem kennelijk ook praktijk wordt moeten we maatregelen treffen om herhalingen te voorkomen. Dit enorme rampscenario kan ons immers allen iedere dag overkomen. Wij zijn zonder beveiliging via een open druksysteem aangesloten op het heetwaterkanon van Eneco.

De les die we uit deze enorme schade leren is dat het niet meer dan billijk is, dat Eneco alle op stadsverwarming aangesloten woningen per ommegaand op hun kosten gaat voorzien van een zogenaamd waterslot analoog aan de wasmachinebeveiliging.

Eneco is volgens NMDA in dit geval indirect verantwoordelijk voor de ravage die is ontstaan. Bij een eigen CV systeem kan immers zo’n immense gevolgschade niet ontstaan, omdat dit eigen systeem een beperkte hoeveelheid water heeft.
Bovendien stopt de cv-ketel automatisch met stoken mee als er drukverlies door lekkage optreedt.

Advies:
Onze (geknevelde) energieleverancier Eneco een brief sturen waarin de eis wordt gesteld om dit waterslot op kosten van Eneco om veiligheidsredenen af te dwingen. Leg deze brief op de wijknieuwjaarsbijeenkomsten ter ondertekening ter inzage.

Postadres Eneco: Eneco Energie Services B.V. Zuiderparkweg 300 Postbus 1014 3000 BA Rotterdam.

Als bijlage zend ik jullie een brief ter info door mij naar de 2e kamer gezonden.

PS Wees voorzichtig met vuurwerk: meer schade kunnen we er niet bij hebben!
Allen een voorspoedig en gelukkig 2013 Groet, Ivo

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn