Menu

Kort verslag BPY vergadering 28 november 2012Duurzaam Ypenburg
Tot 1 december 2012 kan er subsidie aangevraagd worden voor energiebesparingsprojecten in het kader van “Duurzaamheid door Haagse wijken, plantontwikkeling”. De bo’s en het BPY ondersteunen de aanvraag en het doel van het project. Er wordt door de bo’s subsidie aangevraagd en deze wordt onderbouwd door het BPY.

Namens het BPY wordt een 2e aanvraag gedaan in het kader “Duurzaamheid door Haagse wijken, projectontwikkeling”.

Als de subsidie beschikt wordt kan er per wijk onderzocht worden welke energiebesparingen er gedaan zouden kunnen worden. Haaks daarop staat dat de Warme Kracht Centrale van Eneco waarschijnlijk een capaciteitsuitbreiding krijgt.

Communicatieplan Ypenburg
De voorzitter van de contactgroep Nieuws & PR Ypenburg, presenteert het communicatieplan dat is opgezet door de contactgroep. Daarin is opgenomen hoe het nieuws en de pr van de bo’s en het BPY gestructureerd en éénduidend de wijk in kan.


Doel: Ypenburg positief in het nieuws brengen. Betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt vergroten. Elke bo heeft een vertegenwoordiger in de contactgroep. De voorzitter van de contactgroep vertelt ook over de werkwijze van de contactgroep en gebruik maakt van de website (50.000 bezoeken per jaar), muurkrant, huis-aan-huis bladen, dagbladen, TV West. De wijk-journalist is dagelijks bezig nieuwsitems te verzamelen en interessante mensen te interviewen en daarvan (pers)berichten te maken. Moderne sociale media wordt ook gebruikt zoals Twitter, facebook en Linkedin.


Nieuws uit de wijk/bewonersorganisaties en/of zaken die spelen in de wijk.De Bras-Biesland

Delftse Hout
Voor Delftse Hout is bestemmingsplan in procedure. De Bras heeft in het voorstadium veel punten aangeleverd. Er komt een horeca-gelegenheid i.p.v. de huidige kiosk bij het zandstrand.

Buurthuis
MFC de Bras wordt buurthuis van de toekomst. De naam van het het buurthuis wordt "De YP".

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan De Bras is goedgekeurd met aanpassingen van de zienswijze die ingezonden zijn.De Kaden

Sinterklaas
Het sinterklaasfeest was een groot succes.

Kerstboom
Er wordt een kerstboom op de Katschiplaan geplaatst.

Brug
Er is begonnen met de bouw van de brug voor fietsers en voetgangers om sneller in Nootdorp te kunnen komen.


Singels

Nieuwsbrief
De 3e nieuwsbrief is in de maak.

Halloweenfeest
Bij het Halloweenfeest waren ongeveer 300 kinderen aanwezig.

Bosweide

BO Bosweide organiseert voor dit jaar nog een nieuwjaarsbijeenkomst.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn