Menu

Kort verslag BPY vergadering 29 augustus


Waterfestijn
Het bestuur heeft met de projectgroep, de organisatoren van het Waterfestijn 2011, gesproken. De projectgroep heeft geweldig werk geleverd en is bereid om de organisatie volgend jaar weer op zich te nemen.

Vinexlocatie
Er heeft een workshop over de toekomst van de vinexlocatie plaatsgevonden. Een extern bureau heeft vier
vinexlocaties onder de loep genomen om te kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van de wijken, wat daarvan terecht is gekomen, welke bijzonderheden zich in alle vinexlocaties voordoen en of dit tot conclusies leidt. De voorzitter van het BPY is bij de workshop aanwezig geweest. Aan de orde kwamen thema’s die ook in Ypenburg bekend zijn: parkeren, winkelcentra die niet echt op gang komen, de bereikbaarheid en het niet beschikbaar zijn van openbaar vervoer. In Ypenburg is nog steeds onvoldoende OV. Het BPY zal knelpunten onderzoeken en bij de volgende verkiezingen op de agenda zetten.

Duurzaamheid
Duurzaamheid in Ypenburg. De opkomst tijdens de eerste bijeenkomst Duurzaamheid was teleurstellend. Het BPY overweegt om het onderwerp Duurzaamheid op te splitsen in deelonderwerpen en die aan te bieden in de wijk of buurt waar dat onderwerp speelt.

Er zijn nieuwe inzichten over duurzaamheid en energiezuinig bouwen bij gekomen. De gemeente heeft een subsidieregeling voor het aanbrengen van vloer- en dakisolatie bij woningen die voor 1985 zijn gebouwd. Het BPY zou kunnen lobbyen om deze regeling uit te breiden naar woningen van na 1985. Er komt een artikel op de website over vloerisolatie en het inregelen van de stadsverwarming. 


Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten

De Bras-Biesland
Het wijkfeest op zaterdag 25 augustus was ondanks de regen erg geslaagd. Er waren ongeveer 70 volwassenen en 80 kinderen.

Kavelverkoop en bouw Gele Lis. Omwonenden zijn ontevreden over de informatie en communicatie van de gemeente over de gang van zaken tijdens de bouw en over de verkeersafwikkeling. Er is een tijdelijke weg aangelegd maar
veel vrachtwagens rijden alsnog de wijk in. Het SDK zal de klacht voorleggen aan de wegbeheerder.

De Singels
Speeltuin
Er staan al maanden hekken om de speeltuin aan de Bieremalaan. Aan de bewoners is een brief uitgegaan met een update.

Enquête
De bewonersorganisatie heeft n.a.v. de gehouden enquête nieuwe aanmeldingen gekregen van bewoners die zich willen inzetten voor Singels op bestuurlijk en uitvoerend niveau.

Morgenweide
Het activiteitenseizoen is weer begonnen. De bewonersorganisatie probeert line-dancing voor kinderen op te starten.

Waterwijk
De bewonersorganisatie heeft een nieuwe secretaris gevonden.

Bosweide
De Bosborrel heeft inmiddels plaatsgevonden. Het weer was schitterend en de sfeer erg gezellig.Info vanuit het stadsdeel
De stadsdeelbus heeft dit jaar niet alle wijken aangedaan. Los daarvan was het redelijk succesvol en zijn de
bewonersorganisaties bij het bezoek van de bus aan de diverse wijken betrokken geweest.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn