Menu

Kort verslag BPY vergadering 20 maart 2012


- Financiën, in de BPY vergadering van mei zal stadsdeeldirecteur Mendy van Veen aanwezig zijn, zij kan dan vertellen wat de ervaring tot dan is mbt de nieuwe manier van aanvragen van de activiteitensubsidie.
- Nieuwsbrief, vanuit de contactgroep nieuws en pr is men bezig met de ontwikkeling van een nieuwsbrief waarop bewoners zich via de website kunnen abonneren. Waarschijnlijk zal deze in augustus van start gaan.


Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten

De Kaden – er wordt aan gewerkt om bij de gemeente de officiële status van bewonersorganisatie te krijgen. De bestuurlijke organisatie voorziet in commissies waarin tal van vrijwilligers actief zijn en een 3-tallig bestuur dat faciliteert.

Morgenweide
De opkomst op de jaarlijkse ledenvergadering was groot. Helaas is er geen voorzitter uit voortgekomen. Ook hier een 3-tallig bestuur met een activiteitencommissie waarin veel vrijwilligers actief zijn.

De Bras-Biesland
Er zijn bouwkavels te koop aan de Gele Lis, het wordt problematisch om op die locatie bouwverkeer te laten komen.

Waterfestijn
Tijdens het Waterfestijn vinden er aanvullende activiteiten plaats in het kader van het 10-jarig bestaan van Leidschenveen-Ypenburg. De organisatie van het festijn verloopt goed. Binnenkort gaat er een website de lucht in www.waterfestijnypenburg.nl. Hierop kunnen de teams zich inschrijven voor de drakenbootrace. Ook de mensen die een kraam willen hebben kunnen zich melden via deze site. De kramen worden tegen kostprijs beschikbaar gesteld.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn