Menu

Kort verslag BPY vergadering februari 2012

Kennismaking met de beheergroep
De beheergroep bestaande uit 3 bewoners, organiseren het jaarlijkse zomerfeest, Halloween en in voorgaande jaren ook het vreugdevuur oud- en nieuw. De beheergroep kan zich beroepen op een grote groep vrijwilligers die helpen bij festiviteiten. Voorzitter van het BPY zet kort uiteen dat het BPY staat voor afstemming van Ypenburg brede zaken, belangenbehartiging voor bewoners en bewonersorganisatie in Ypenburg, organiseren van thema-avonden, Waterfestijn en het nieuwjaarsevent. Het BPY maakt zich sterk voor o.a. een tramhalte bij De Reef, zwemmen in de Blauwe Loper, betere parkeersituatie bij het Station Ypenburg, goede bestemming van het TNO-terrein, infrastructuur in de wijk, jongerenhuisvesting in de wijk, winkelcentrum. De Beheergroep en het BPY komen overeen dat het goed is om met elkaar afspraken te maken en samen te werken.

Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten
Bosweide - een vertegenwoordiger bij bo Bosweide heeft zijn bestuursfunctie neergelegd.
Singels – inmiddels heeft een bestuurslid van het BPY kennisgemaakt met het bestuur van de Singels.
Waterfestijn – de projectgroep Waterfestijn verwacht dat de bo’s menskracht leveren in de uitvoer van de festiviteit op 3 juni a.s. Ruim van te voren wordt de verwachting door de projectgroep neergelegd bij de bo’s.

Thema-avond – Op woensdag 28 maart is er een thema-avond Oud en Nieuwviering 2012.
Aansluitend vindt er de Algemene Ledenvergadering BPY plaats.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn