Menu

Inloopbijeenkomst nieuwe fietsbrug over de Vliet


Verkeerswethouder Dick Jense en zijn medewerkers staan gereed om een toelichting te geven op de plannen voor de fietsbrug en de Wabo-procedure. Naast informatie over de brug hangen er dinsdag 31 mei ook tekeningen van de aansluitende fietspaden. Let wel, de aanleg van de fietspaden valt buiten de Wabo-procedure. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo regelt de omgevingsvergunning, één geïntegreerde vergunning voor
onder meer bouwen.

De beweegbare draaibrug komt ter hoogte van de Populierlaan/Huis te Hoornkade en verbindt deze straten met de Delftweg aan de overzijde van de Vliet (Rijn-Schiekanaal). De brug bestaat uit één hoge pilaar, waaraan diverse kabels worden gespannen. De brug heft de barrière op die de Vliet vormt voor fietsers. De Vliet onderbreekt de regionale en lokale fietsroutes tussen diverse woonrecreatie- en werkgebieden in de omgeving van Rijksweg A4.

Wabo-vergunning ter inzage
De ontwerpomgevingsvergunning voor de brug ligt met ingang van vrijdag 27 mei 2011 tot en met donderdag 7 juli 2011 ter inzage in het stadhuis van Rijswijk, Bogaardplein 15. De balie van publieksvoorlichting is op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur en op donderdag ook van 17.00 tot 19.00 uur.

Meer informatie over dit project staat op de website van de gemeente, www.rijswijk.nl (zoeken op 'fietsbrug over Vliet').
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn