Menu

Ene wijk iets minder, andere wijk iets meer welzijnswerk

De huidige verdeling is gebaseerd op in het verleden gestelde prioriteiten. Volgens welzijnswethouder Jetta Klijnsma is de samenstelling van veel Haagse wijken veranderd. Het merendeel van het geld ging naar de centrumwijken terwijl Den Haag Zuidwest en Regentes-Valkenbos te weinig hadden. De herverdeling doet recht aan de behoefte aan extra inzet op het welzijnsterrein in de naoorlogse wijken. Concreet betekent het dat er in de ene wijk bijvoorbeeld een jongerenwerker minder zal zijn en in een andere wijk juist een jongerenwerker extra aan de slag gaat.

Onsje meer
Het budget, in totaal
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn