Menu

Bewoners Leidschenveen-Ypenburg gevraagd voor discussie

V O O R L O P I G E A G E N D A

Bijeenkomst van de stadsdeelcommissie Leidschenveen-Ypenburg


te houden op donderdagavond 2 december 2004, om 19:30 uur

locatie Basisschool De Vlieger, Frits Diepenlaan 43 te Den Haag

De voorzitter van de stadsdeelcommissie stelt voor in de vergadering aan de orde te stellen:

19:30 uur A. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

19:35 uur B. Informeel gedeelte

B1. Groepsdiscussie
In het eerste gedeelte zal er onder leiding van een gespreksleider (raadslid) in afzonderlijke kleine groepen gediscussieerd worden. De onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:
- Wonen;
- Welzijn;
- Verkeer;
- Sport & recreatie.
Burgers kunnen per thema aansluiten om mee te doen aan de discussie. Afhankelijk van de belangstelling kunnen de groepen worden opgedeeld naar afzonderlijke wijken (Leidschenveen en Ypenburg).

B2. Terugkoppeling groepsdiscussie
Na de groepsdiscussies worden de bevindingen door de gespreksleiders gerapporteerd. De aanbevelingen worden meegenomen naar het tweede gedeelte van de bijeenkomst (zie agendapunt E1).

Korte pauze - met hapje en drankje - na afloop van de terugkoppeling

21:00 uur C. Vaststelling van de notulen van de stadsdeelcommissievergadering
d.d. 28 september 2004
De notulen zijn bijgevoegd.

21:05 uur D. Lijst ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.

21:10 uur E. Beraadslaging over:

E1. Evaluatie voortgang stadsdeelplan Leidschenveen-Ypenburg 2004-2005
De evaluatie van de voortgang is per brief van de Griffier (GRF/2004.737) op 12 oktober 2004 aan de leden van de gemeenteraad toegezonden. Aan de leden van de stadsdeelcommissie wordt gevraagd een oordeel te geven over de evaluatie van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.
Verder kunnen bij de beraadslaging worden betrokken:
- de Voortgangsrapportage Voorzieningen Leidschenveen-Ypenburg,
1 april t/m 30 september 2004;
- een overzicht van de voorzieningen in Leidschenveen, 1 oktober 2004;
- een overzicht van de voorzieningen Ypenburg, 1 oktober 2004.
De voortgangsrapportage en de overzichten zijn per brief (GRF/2004.1158) d.d. 9 november 2004 aan de leden van de stadsdeelcommissie toegezonden.


Wethouder Smits en de leden van de commissie WDLY worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de behandeling van agendapunt E2.


22:30 uur F. Sluiting


Den Haag, 19 november 2004
De voorzitter van de stadsdeelcommissie Leidschenveen-Ypenburg
C.J.M. van Nimwegen-van Wieringen
bron=Gemeente Den Haag
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn