Menu

Gemeente stimuleert activiteiten voor ouderen

Vorig jaar deden 156 clubs en verenigingen aanvragen voor de subsidie. Er zijn toen activiteiten georganiseerd zoals zang, sport, biljart, jeu de boules, klaverjassen en bridgen. De subsidieaanvraag wordt getoetst aan een aantal criteria. Er moeten bijvoorbeeld minimaal twintig 65-plussers meedoen aan de activiteit. De activiteiten moeten gericht zijn op ontspanning en ontwikkeling van ouderen in Den Haag. De activiteit is niet eenmalig, maar wekelijks of een aantal keren per jaar. Hagenaars en ouderenorganisaties die al subsidie krijgen via andere regelingen, komen niet in aanmerking.

Meer informatie over de subsidieregeling en alle voorwaarden staat op de website www.denhaag.nl onder Digitaal Loket/Zorg en Welzijn/Ouderen/Ouderensoci

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn