Menu

BPY nieuws

Nieuws van het BewonersPlatform Ypenburg, BPY

  • Geschreven door door: Dick Muijs

Lees meer...In de woensdagavond 29 mei gehouden vergadering van het BPY zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Lees meer...

Gezocht, kandidaten voor de Piet Vink-prijs 2013

  • Geschreven door Githa Mourits

artikelDe vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG) kent jaarlijks de Piet Vink-prijs toe. Daartoe heeft zij een jury ingesteld. Deze jury roept Hagenaars en/of Haagse organisaties op om projecten voor te dragen, die voor de Piet Vink-prijs in aanmerking kunnen komen.

Lees meer...

Inloopavond 16 mei over warmtelevering Ypenburg

  • Geschreven door Githa Mourits

Lees meer...Recent hebben zich kort na elkaar in Ypenburg enkele lekkages voorgedaan in het warmtesysteem. Naar aanleiding van deze lekkages is Eneco begin mei gestart met een onderzoek, waarbij in ruim 1.200 woningen in Ypenburg warmtesets en aansluitingen van Eneco worden geïnspecteerd.

Lees meer...

Stappenplan Eneco t.a.v. lekkages

  • Geschreven door Eneco

Lees meer...Recent hebben zich  kort na elkaar in Ypenburg lekkages voorgedaan in het warmtesysteem. Drie  woningen hebben waterschade opgelopen als gevolg van heet water uit het warmtenet.

Lees meer...

Brief stadsverwarming kosten aan 2e kamer leden

  • Geschreven door Githa Mourits

Lees meer...Ypenburger Ivo van Elk heeft vandaag een brief verzonden aan 150 2e kamerleden. Morgen 30 januari wordt er over stadsverwarming plenair gedebatteerd in de tweede kamer. In de brief pleit Ivo voor een eerlijke en wettelijke oplossing voor meer dan 300.000 gedupeerden die met stadsverwarming geen keuze voor warmteleverancier hebben.

Lees meer...