Menu

BPY nieuws

Levendig Politiek Debat in de Ypenburg Arena

  • Geschreven door Dick Muijs

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur organiseerde het BPY op donderdag 27 februari een Politiek Debat. Liefst 12 politieke partijen hadden gehoor gegeven aan de oproep om te reageren op een tiental pittige stellingen over Ypenburg relevante zaken.

Lees meer...

Verslag BPY vergadering van woensdag 27 november 2013

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...In deze Bewonersplatform Ypenburg vergadering zijn weer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Van de belangrijkste zaken doen wij hieronder verslag:

Lees meer...

Verslag vergadering Bewonersplatform Ypenburg van 30 oktober

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...In de vergadering van het Bewonersplatform Ypenburg (BPY) zijn weer een aantal belangrijke onderwerpen over Ypenburg aan de orde geweest. De highlights:

Lees meer...

Bewonersplatform Ypenburg wil met u bestemmingsplan kritisch bekijken

  • Geschreven door Door Dick Muijs

artikelOp woensdag 10 juli aanstaande gaat het Bewonersplatform Ypenburg het ontwerp bestemmingsplan aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Dat gaat plaatsvinden in het MFC Piet Vink aan de Plesmanlaan vanaf 19.45 uur.

Lees meer...

Nieuws van het Bewonersplatform Ypenburg

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Op de jongstleden woensdag 26 juni gehouden vergadering van het BPY zijn de volgende onderwerpen besproken.

Communicatie
Er is kennis gemaakt met de nieuwe stadsdeeldirecteur en afspraken gemaakt over een zo goed mogelijke communicatie in de toekomst. Het BPY krijgt schriftelijk een kwartaalrapportage over de voortgang van kwesties die zij buitengewoon belangrijk vinden en zorgen er tevens voor dat die zaken onder de aandacht blijven.

Lees meer...