Menu

BPY nieuws

Leefbare toekomst visie Ypenburg dankzij inzet bewoners

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Donderdag 29 juni kwamen Ypenburgers in het Piet Vinkcentrum bijeen om samen te bespreken hoe leefbaarheid voor een drietal gebieden kan worden verbeterd.
Het gaat om de gebieden Eksterhof, Winkelcentrum en Bieremalaan. Charissa Telgt deed de aftrap via haar toekomstvisie op Ypenburg. Zij studeerde af op dit onderwerp aan de TU Delft.

Lees meer...

Denk mee op 29 juni!

  • Geschreven door BewonersPlatform Ypenburg

Lees meer...Met uw hulp Ypenburg nog mooier en leefbaarder maken! Bijeenkomst in het Piet Vink centrum van 20.00 tot 22.00 uur.

Lees meer...

Algemene jaarvergadering BPY

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Verslag van de Algemene jaarvergadering gehouden op 7 maart 2017.

Lees meer...

Afscheid Jacqueline van de Akker van BPY

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op dinsdag 24 januari heeft het BPY afscheid genomen van Jacqueline vd Akker, bewonerslid van de bewonersorganisatie Singels.
Jaren heeft zij met veel plezier, betrokkenheid en kunde zich ingezet voor de Singels en BPY.
Ze werd in de bloemetjes gezet door Walter en hij overhandigde Jacqueline enkele kadootjes. Jacqueline: bedankt!!!

Lees meer...

Leerzaam overleg tussen Haagse Politici en BewonersPlatform Ypenburg

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Dinsdag 15 november vond weer het jaarlijks overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Haagse Politiek en het Bewonersplatform Ypenburg om met elkaar stevig van gedachten te wisselen over ‘Ypenburg: heden en toekomst’.

Lees meer...