Menu

BPY Algemeen

Het Bewonersplatform Ypenburg (BPY)

Het Bewonersplatform Ypenburg (BPY) is een platform waarop de bewoners-organisaties van de 6 buurten van de wijk Ypenburg, onderdeel van het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg, elkaar treffen.

Vaste deelnemers aan vergaderingen van dit platform zijn de 6 buurtorganisaties, vertegenwoordigd door de voorzitters en/of hun waarnemers. Het BPY wordt op dit moment secretarieel en administratief ondersteund door de Stichting BOOG.
Daarnaast zijn tevens de waarnemers van het Stadsdeelkantoor, Stichting Ilsy, redactie Ypenburg.nu, Stichting Boog deelnemers aan de BPY-bijeenkomsten. Ook kunnen ad hoc vertegenwoordigers van andere organisaties worden uitgenodigd.

Het BPY (website http://bpy.ypenburg.nu) beoogt als overlegorgaan van de bewonersorganisaties een effectieve en efficiënte afstemming tussen de Ypenburgse bewonersorganisaties enerzijds, en tussen het BPY en organisaties en instellingen, actief in de wijk Ypenburg , anderzijds te bewerkstelligen.
Doelstelling is het handhaven en verbeteren van de leefbaarheid (waaronder samenlevingsopbouw, sociale cohesie) in de wijk Ypenburg.

Naast de afstemmingsfunctie stelt het BPY zich ten doel de belangen van de bewoners van Ypenburg te behartigen naar de verschillende bij Ypenburg betrokken organisaties zoals de Gemeente Den Haag (Stadsdeel), de openbare voorzieningen (gas, water, licht) en openbaar vervoer, en alle overige relevante instanties.

Ook voor evenementen die buurtoverstijgend zijn kan het BPY een initiërende en/of coördinerende rol vervullen.

Tenslotte kan het BPY fungeren als vertegenwoordigend orgaan, namens de bewonersorganisaties, naar externe instanties.

bpy_leden