Menu

Teleurstelling over besluit Vlietland

Tijdens de verkiezingen heeft men telkens de mond vol over groen en landschappelijke waarden. Maar de Leidschendamse politiek heeft deze bebouwing wel gewoon mogelijk gemaakt. Een logisch en consistent beleid is voor ons niet te ontdekken.”

 

Maar of er gebouwd gaat worden is nog helemaal niet zeker. De markt voor verblijfsrecreatie was voor de financiële crisis al verzadigd in deze regio dus of er nu een projectontwikkelaar te vinden is die hierin wil investeren betwijfelen de Vrienden van Vlietland. Zij hopen dat de vertraging bij de bouwplannen die hun acties hebben opgeleverd, alsnog tot afstel zullen leiden.

 

De voorzitter: “Onze rol blijft ook de komende tijd erg belangrijk. Wij zullen de politiek proberen te overtuigen van de regionale betekenis van het gebied zodat eventuele ontwikkelingen daarop worden afgestemd. En voor er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden moet de gemeente verschillende vergunningen gaan verlenen en wij zullen dat proces natuurlijk scherp in de gaten houden.

 

Ook is de vereniging de afgelopen jaren actief geweest bij het totstandkoming van de aanpak van de verontdieping van de Meeslouwerplas. De onveilige oevers daar zullen worden hersteld en er ligt een mooi plan om de natuurwaarden in het gebied te vergroten. De vereniging heeft daarbij een plaats in de Klankbordgroep herinrichting Meeslouwerpolder. Deze Klankbordgroep gaat de provincie adviseren over te realiseren verbeteringen in Vlietland. Leden blijven dus heel belangrijk: hoe meer mensen we vertegenwoordigen, hoe zwaarder onze stem in het komende traject natuurlijk weegt. Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op onze website www.vriendenvanvlietland.nl “.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn