Menu

Nieuws

Bosbeheer langs de Bosplas

 • Geschreven door Gemeente Den Haag

Lees meer...Vanaf 24 februari tot halverwege maart wordt rondom de Bosplas gewerkt aan het bos. Het bos wordt uitgedund.

Lees meer...

Dunningswerkzaamheden langs de Bosplas

 • Geschreven door Gemeente Den Haag

Lees meer...Vanaf 24 februari gaan dunningswerkzaamheden plaatsvinden in nabijgelegen bospercelen. Het betreft het bosperceel rondom de Bosplas.
De bewoners zijn middels onderstaande bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Lees meer...

Reumafonds zoekt collectanten in Bosweide Ypenburg

 • Geschreven door Reumafonds

Lees meer...Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Bosweide Ypenburg en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar?
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 21 t/m 26 maart 2016. U kunt hiervoor contact opnemen met Marieke Lansdaal, 06-24637302.

Lees meer...

Convenant BuurtpreventieTeam Bosweide ondertekend

 • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Maandag 26 januari werd op het Stadsdeelkantoor Leidschenveen/Ypenburg het Convenant ondertekend dat de formele start markeerde van het Buurt Preventie Team (BPT) Bosweide.

Lees meer...

TNO informeert over voortgang bomenkap

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...TNO heeft een bomencommissie opgericht ter voorbereiding van het kappen van de bomen op het TNO-terrein. Op 14 december was de eerste bijeenkomst van deze bomenkapcommissie. Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van de dienst Groen Beheer, Gemeente Den Haag, de aannemer, de landmeter, een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Bosweide en vanuit TNO de projectleider en de locatiemanager.

Lees meer...

Drukbezochte nieuwjaarsborrel Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op zondag 10 januari was de traditionele nieuwjaarsborrel van Bosweide in het lyceum Ypenburg. Vanaf 15.00 begonnen de bezoekers binnen te druppelen. De evenementencommissie had de grote hal van het lyceum feestelijk versierd en veel voorbereid voor zowel kinderen als volwassenen.

Lees meer...

Vervanging voetbalkooi Bosweide

 • Geschreven door Gemeente Den Haag

Lees meer...In de week van 15 december wordt er gewerkt aan de voetbalkooi aan de Ypenburgse Boslaan/hoek Valutapad. De voetbalkooi is aan vervanging toe en de tegels zullen worden vervangen door een laag asfalt. Zie ook de bewonersbrief in de bijlage.

Lees meer...

Stijgende inbraakcijfers voor Bosweide

 • Geschreven door Bewonersvereniging Bosweide

Lees meer...Het aantal auto-inbraken of pogingen daartoe is in Bosweide gestegen van 4 in 2014 (waarvan 2 pogingen) naar 28 in 2015 (waarvan 6 pogingen), oftewel een explosieve stijging.

Lees meer...

Onderhoud voetpaden geluidswal fase 2

 • Geschreven door Gemeente Den Haag

Lees meer...In mei van dit jaar heeft de gemeente Den Haag het eerste gedeelte van de voetpaden op de geluidswal A4 aan de zijde van de sporthal voorzien van een asfaltdeklaag. Nu is het tweede gedeelte aan de beurt.

Lees meer...

Waterkwaliteit Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Bij de jubileumborrel bij de Bosplas zijn kinderen ziek geworden na het spelen op de waterglijbaan waarvoor water uit de Bosplas is gebruikt. Volgens de gemeente is de kwaliteit van het water van de Bosplas is zo goed dat de brandweer er probleemloos duikoefeningen kan houden. Het water is uitzonderlijk helder en veel beter dan het water bij Singels bijvoorbeeld.

Lees meer...

Scheuren en verzakkingen door boomwortels

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Indien een pad of oprit scheuren of verzakkingen heeft als gevolg van boomwortels die komen van bomen die op gemeentegrond staan dan is de gemeente bereid dit te verhelpen. De scheur of verzakking moet dan wel minimaal 3 cm groot.

Lees meer...

Sint Maarten in Bosweide

 • Geschreven door Bewonersvereniging Bosweide

Lees meer...Komende woensdag de 11e november is het volgende evenement in Bosweide, de jaarlijkse lampionnentocht met Sint Maarten.

Lees meer...

Bomenbeleid Bosweide

 • Geschreven door Bewonersvereniging Bosweide

Lees meer...Door de zomerstorm zijn er veel bomen gesneuveld. Een storm als deze is nog nooit voorgekomen en de gemeente gaat er van uit dat het ook niet meer zo gauw gaat gebeuren. De omgewaaide Acacia's worden vervangen door dezelfde soort bomen om de lijn van bomen niet te onderbreken.

Lees meer...

Groots Halloween feest in Bosweide

 • Geschreven door Bewonersvereniging Bosweide

Lees meer...Op zaterdag 31e oktober was weer de jaarlijkse Halloween tocht van Bosweide. Dit evenement is de afgelopen jaren flink gegroeid en trekt nu vele honderden kinderen en volwassen, niet alleen uit Bosweide, maar uit heel Ypenburg en deels zelfs daarbuiten. Ook dit jaar waren er weer veel bijzondere en enge attracties verspreid over de wijk.

Lees meer...

Politie jaagt op auto inbrekers

 • Geschreven door Bewonersvereniging Bosweide

Lees meer...Beste Bosweide bewoners,

De politie had vannacht de auto inbrekers bijna te pakken. Verschillende bewoners aan de Guirlande hebben gemeld dat de politie afgelopen nacht door hun achtertuinen op auto inbrekers joeg.

Lees meer...

Oproep melden autoinbraak

 • Geschreven door Bewonersvereniging Bosweide

Lees meer...Beste Bosweide bewoners,

Ook de telegraaf heeft bericht over de auto inbraken in Ypenburg, die vooral in Bosweide hebben plaatsgevonden.

Lees meer...

Golf van autoinbraken

 • Geschreven door Bosweide bestuur

Lees meer...Beste Bosweide bewoners,

Lees aub dit bericht, met name als u een BMW of Mercedes heeft.

Lees meer...

Halloween in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Het grootste feest van Bosweide, het Halloween feest, nadert. De voorbereidingen zijn gestart. Wil je je ook opgeven voor een act, neem dan snel contact op met de evenementencommissie

Lees meer...

Lustrumfeest Bosweide groot succes

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op zaterdag 22 augustus werd het feit gevierd dat Bosweide, een van de wijken van Ypenburg, 15 jaar bestaat. Ter ere van dit jubileum was er door de bewonersvereniging Bosweide een groot feest georganiseerd. De evenementencommissie had een uitgebreid programma op poten gezet.

Lees meer...

Lustrumfeest 15 jaar Bosweide op zaterdag 22 augustus

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op zaterdag 22 augustus 2015 organiseert de Bosweide evenementen commissie een Lustrumfeest in verband met het 15 jarige bestaan van Bosweide (Den Haag). Alle bewoners van Bosweide zijn hierbij van harte welkom! Het programma begint om 16.00 uur 's middags met sportieve uitdagingen voor de jeugd, een schilder workshop, buikglijder en een spetterend dans optreden van de Ypenburgse Dansschool.

Lees meer...

Nieuwe parkeerboeteregen in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Ook in juni is er een handhavingsteam in Bosweide geweest en zijn er boetes uitgedeeld aan auto’s die in de wadi’s geparkeerd stonden. Zoals op de foto te zien is gaat het gras in de wadi dood door het parkeren en ontstaat er een lelijke dode plek.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Bewonersbijeenkomst verhuizing TNO op 22 juni
 2. TNO toont openheid over plannen
 3. Nieuw speeltoestel gekozen voor Guirlande
 4. Ondertekening plan van aanpak schoolveiligheid Lyceum Ypenburg
 5. Bomenkap op TNO terrein?
 6. Vervanging klimtoren Guirlande
 7. Onderhoud deel voetpaden geluidswal A4
 8. Heliplan bezoekt ALV Bosweide
 9. ALV Bosweide op woensdag 25 maart, 20.00 uur
 10. Dunningswerkzaamheden in Bosweide
 11. Nieuwjaarsborrel Bosweide
 12. Nieuwe leden voor het bestuur van Bosweide gezocht
 13. Halloween Bosweide doorslaand success
 14. ‘Buurzaam’ Bosweide
 15. Halloween in Bosweide op 1 november
 16. Eerste woning zonder stadsverwarming
 17. Lekkage stadsverwarming Ypenburg-Bosweide nu wellicht al gevonden
 18. Lekkage stadsverwarming Bosweide
 19. Notulen ALV van 10 maart
 20. Geen nieuwe verkeersdrempels op de Ypenburgse Boslaan bij Bosweide
 21. Bosplaspad “Groene Loper” officieel geopend
 22. Opening wandelpad om Bosplas
 23. ALV Bosweide op 10 maart
 24. Drukke nieuwjaarsborrel in Bosweide
 25. Nieuwjaarsborrel Bosweide komende zondag de 12e januari
 26. Stadsdeelwethouder Peter Smit plantte de laatste Acasia boom
 27. Peter Smit gaat laatste boom langs A4 planten
 28. 18 november: Informatiebijeenkomst Duurzaam Bosweide
 29. Stadsdeelbus 28 mei 2013 in Bosweide
 30. Voor niets gaat de zon op - ervaring met zonnepanelen in Bosweide
 31. Zonnig Bosweide tennistoernooi
 32. Tennistoernooi Bosweide zondag 21 april
 33. Lentefeest Bosweide op vrijdag 22 maart
 34. Drukbezochte ALV van Bosweide
 35. Financieel jaarverslag BO Bosweide
 36. Algemene ledenvergadering Bosweide 13 maart
 37. Kinderrijke nieuwjaarsborrel Bosweide
 38. Uitdunnen bos rond Bosplas
 39. Klimaatneutraal Bosweide
 40. Dunnen bospercelen langs Bosplas
 41. Succesvol bezoek Sinterklaas aan Bosweide
 42. Sinterklaas komt 25 november naar Bosweide
 43. Halloween 2012 Bosweide
 44. Halloween 2012 in Bosweide
 45. Snoeien in Bosweide
 46. Tennistoernooi Bosweide
 47. Tropisch Bosweide BBQ
 48. Bosborrel in Bosweide op zaterdag 18 augustus
 49. Bezoek Stadsdeelbus aan Bosweide
 50. Winnaars speeltuin Wingerd bekend