Menu

Nieuws

Gemeente gaat bomen kappen in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente brengt momenteel in kaart, wat er gekapt zou moeten om de bosvakken in Bosweide gezond en veilig te houden. Tevens is het nut van zo’n dunning om voldoende licht op de beplanting onder de bomen te krijgen zodat de vakken ook gesloten blijven.

Lees meer...

Burgemeester te gast bij BPT Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op 4 december hebben Burgemeester Pauline Krikke (2e van rechts op de foto) en haar veiligheidsadviseur David Waalewijn met Wendy de Heij, Gábor Racz en Machel Nuyen van het BPT meegelopen door onze buurt. De burgemeester wilde graag zien wat het BPT-team in onze buurt doet en weten wat er bij ons in Bosweide op het gebied van veiligheid en leefbaarheid speelt.

Lees meer...

Proef met nieuwe parkeervakken begonnen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft onlangs, zoals afgelopen zomer beloofd in het overleg met de bewonersvereniging Bosweide, een aantal trapeziumvormige parkeervakken in Bosweide aangelegd.

Lees meer...

Sint op de boot door Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De evenementencommissie van Bosweide heeft op zondag 3 december het onmogelijke mogelijk gemaakt, door de enige echte Sint Nicolaas op de boot door Bosweide te laten varen. De nieuwsgierige en zingende kinderen hadden zich even na enen bij het Lyceum Ypenburg verzameld, om het aanstaande wonder te aanschouwen.

Lees meer...

Knotwilgen in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op initiatief van een bewoner van de Boswinde, Karel van den Boogaard, gaat de gemeente knotwilgen plaatsen aan het water dat langs de Laan van Hoornwijk loopt, aan de achterkant van de tuinen van de bewoners van de Boswinde. De gemeente had verzocht om handtekeningen van bewoners van dat stuk van de Boswinde, om te zien of het initiatief door de bewoners gesteund wordt.

Lees meer...

Afval verder scheiden in Bosweide?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De bewonersvereniging Bosweide is in overleg met de gemeente over het gescheiden inzamelen van afval dat nu nog niet apart in Bosweide wordt opgehaald, zoals plastic, glas, textiel en blik. De gemeente is bereid nieuwe containers in Bosweide te plaatsen, bijvoorbeeld bij de ingangen van de wijk, dan wel alle bewoners nieuwe afvalbakken te geven, zoals gele bakken voor plastic afval.

Lees meer...

Witte voetjes actie in Bosweide: BPT Bosweide en Politie samen langs de huizen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op 11 juli is het BPT team Bosweide met 2 wijkagenten tussen 14 en 16 uur door onze buurt gegaan om te kijken of inbrekers het te gemakkelijk hebben om binnen te komen. Op heel veel plekken zag het er pico bello uit, maar er waren toch ook een paar plekken waar een inbreker zo naar binnen zou kunnen.

Lees meer...

Pilot met nieuwe parkeervakken?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Deze zomer was er een overleg tussen de gemeente en de bewonersvereniging Bosweide over de pilot met de biggenruggen, de stootbanden die bij 6 parkeerplaatsen aan de twee korte einden geplaatst zijn, om te voorkomen dat parkeerders over het gras rijden bij het inparkeren op de openbare parkeerplekken in Bosweide.

Lees meer...

Berenklauw in Bosweide?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er waren deze zomer berichten, dat er bij de Bosplas en op andere plekken in Bosweide de plant bereklauw zou staan. Bereklauw is een giftige plant die bij aanraking huidirritatie veroorzaakt. Bij controle werd er bij de Bosplas geen bereklauw aangetroffen, maar wel het daarop lijkende, maar ongevaarlijke engelwortel.

Lees meer...

Trekfietstracé leidt tot onrust in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag berichtte deze zomer over de planning van het aanleggen van het fietsviaduct over de A4, die moet leiden tot de voltooiing van het zogenaamde trekfietstracé. De eerste pijler is al geplaatst tussen de twee rijbanen van de A4 (zie foto).

Lees meer...

Plaatsing AED aan de Boswinde 65, 2496WE

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is een nieuwe AED beschikbaar in de wijk. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Lees meer...

VVE-Balie

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In de gemeente Den Haag zijn zo’n 21.500 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze VvE’s tellen samen ongeveer 110.000 appartementen. VvE’s bestaan voor een groot deel uit 3 appartementen (vooral in wijken met Haagse portieken) maar er zijn ook VvE’s met meer dan 200 appartementen. Zeker in het laatste geval is professioneel bestuur aan te bevelen.

Lees meer...

Geluidsoverlast A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is door bewoners van Bosweide en door de bewonersvereniging Bosweide bij Verkeerswaterstaat geklaagd over de geluidsoverlast van de A4, die naar de mening van bewoners de laatste jaren is toegenomen.

Lees meer...

Evaluatie stootbanden bij parkeerplaatsen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Het proefjaar met de stootbanden, die ook wel biggenruggen genoemd worden, bij 6 parkeerplaatsen in Bosweide is voorbij. De bewonersvereniging Bosweide is door de gemeente uitgenodigd om samen dit experiment te evalueren, wat begin juli zal gebeuren.

Lees meer...

Hoe info te beperken bij Nextdoor Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Steeds meer Bosweide bewoners zijn aangemeld bij Nextdoor Bosweide. Iedere Bosweide bewoner kan zich via de website van Nextdoor Bosweide opgeven. Volgens de laatste statistiek zijn 323 van de 801 adressen van Bosweide lid van Nextdoor Bosweide, 29%.

Lees meer...

Nieuw bestuurslid gezocht

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Bestuurslid Hanneke Lambeck, verantwoordelijk voor wijk en groen, treedt binnenkort terug. Er wordt daarom gezocht naar iemand, die deze post wil bekleden. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de gemeente en voor alle zaken omtrent groenbeheer. Laat het ons weten als u deze taak op u wilt nemen!

Lees meer...

Kinderen van Bosweide rapen echt eieren op 1 april

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Sommige bewoners dachten dat het een 1 aprilgrap was, maar de evenementencommissie had wel degelijk op 1 april paaseieren bij de Bosplas verstopt. Twee paashazen hielpen de kinderen bij het zoeken en zorgden ervoor dat de eieren gelijk verdeeld werden

Lees meer...

BPT krijgt bezoek van staatssecretaris Mark Harbers

 • Geschreven door BPT Bosweide

Lees meer...Het Buurt Preventie Team van Bosweide heeft in de relatief korte tijd dat het nu bestaat be-hoorlijk naam gemaakt. Vertegenwoordigers van het BPT hebben in de afgelopen periode presentaties gegeven op verschillende locaties om uit te leggen hoe het BPT van Boswei-de functioneert en hoe men er in geslaagd is zo'n groot team bij elkaar te krijgen dat bo-vendien ook veel surveillances aflegt.

Lees meer...

ALV Bosweide op woensdag 28 maart

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal op woensdag 28 maart in het Lyceum Ypenburg plaatsvinden en begint om 20:00 uur.

Lees meer...

Nieuwjaarsborrel op zondag de 21e januari om 16.00-19.00 uur

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De jaarlijkse nieuwjaarsborrel in het lyceum Ypenburg zal op zondag de 21e januari zijn, vanaf 4 uur tot 7 uur 's middags. Er zullen weer oliebollen en lekkere hapjes zijn, champagne en natuurlijk ook andere dranken. We hopen jullie allemaal weer te zien! De contributie van 20 euro kan bij de nieuwjaarsborrel contant betaald worden.

Lees meer...

Vandalisme in Bosweide rond Oud- en Nieuw

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Met oud- en nieuw zijn er een aantal gevallen van vandalisme in Bosweide geweest. Op het talud bij de snelweg is een prullenbak opgeblazen en bij de Boswinde 84 is de brievenbus opgeblazen. Mocht iemand iets gezien hebben, geef het dan AUB aan ons of de politie door.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Geluidsoverlast van de A4
 2. Politiek debat: zaken voor Bosweide
 3. Autoinbrekers gepakt
 4. Halloween Bosweide
 5. De vakantie komt er weer aan!
 6. Statushouders trekken deze maand in
 7. Brand in Bosweide
 8. Nieuwjaarsborrel Bosweide klom tot grote hoogte
 9. ALV op donderdag 17 maart
 10. Nextdoor Bosweide: nieuwe lokale groepsapp
 11. Halloween Bosweide weer groot succes
 12. Boudewijn Revis: Goed dat er in Bosweide een BPT is!
 13. Gemeente heeft stukje fietspad aangelegd
 14. Buurt BBQ van augustus met Braziliaanse band
 15. Scheuten van gemeentelijke bomen in eigen tuin
 16. BPT laat WhatsApp borden bij ingangen Bosweide plaatsen
 17. Deelname pilot onderzoek binneninstallatie
 18. Onderhoud voetpaden en parkeerplaatsen in Bosweide
 19. Schoonmaakactie in Ypenburg
 20. Zwerfafval Opruimactie!
 21. Gemeente snoeit bij kruisingen
 22. Gemeente gaat stukje fietspad aanleggen
 23. BPT Bosweide is surveillances gestart
 24. ALV Bosweide 2016 gehouden: presentatie Reggefiber en BPT
 25. Eieren rapen met Pasen
 26. Algemene Leden Vergadering bewonersvereniging Bosweide op dinsdag 15 maart
 27. Het buurtpreventieteam (BPT) Bosweide neemt vorm aan
 28. Bosbeheer langs de Bosplas
 29. Dunningswerkzaamheden langs de Bosplas
 30. Reumafonds zoekt collectanten in Bosweide Ypenburg
 31. Convenant BuurtpreventieTeam Bosweide ondertekend
 32. TNO informeert over voortgang bomenkap
 33. Drukbezochte nieuwjaarsborrel Bosweide
 34. Vervanging voetbalkooi Bosweide
 35. Stijgende inbraakcijfers voor Bosweide
 36. Onderhoud voetpaden geluidswal fase 2
 37. Waterkwaliteit Bosplas
 38. Scheuren en verzakkingen door boomwortels
 39. Sint Maarten in Bosweide
 40. Bomenbeleid Bosweide
 41. Groots Halloween feest in Bosweide
 42. Politie jaagt op auto inbrekers
 43. Oproep melden autoinbraak
 44. Golf van autoinbraken
 45. Halloween in Bosweide
 46. Lustrumfeest Bosweide groot succes
 47. Lustrumfeest 15 jaar Bosweide op zaterdag 22 augustus
 48. Nieuwe parkeerboeteregen in Bosweide
 49. Bewonersbijeenkomst verhuizing TNO op 22 juni
 50. TNO toont openheid over plannen